Republika Srbija
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI ZVORNIK
Broj: 06 -1789/2017-1
Dana: 25.09.2017. godine
Mali Zvornik 

POZIV NA JAVNU RASPRAVU 

Sva zainteresovana fizička i pravna lica pozivamo da dana 27.09.2017. godine, sa početkom u 13 časova, u sali Skupštine opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I broj 38 Mali Zvornik, prisustvuju Javnoj raspravi na kojoj će se razmatrati: 

       1. Predlog Odluke o trećim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2017. godinu. 

Navedeni akt može se videti na oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik i na opštinskom sajtu www.malizvornik.rs. Vaše komentare, mišljenja i primedbe možete proslediti i putem elektronske pošte na adresu: opstinamalizvornik@gmail.com. 

                                                         PREDSEDNIK
                                                 SKUPŠTINE OPŠTINE
                                                     Radovan Tadić, s.r. 

Predlog Odluke>>>

Finansijski planovi>>>

Rekapitulacija programa>>>