Република Србија
Општина Мали Зворник
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06 – 605
Дана: 23.03.2015. године
Мали Зворник 

ПОЗИВ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ 

       Свa заинтересованa физичка и правна лица позивамо да дана 26.03.2015. године, у 11 часова, у сали Скупштине општине Мали Зворник, улица Kраља Петра I број 38. Мали Зворник, присуствују Јавној расправи на којој ће се разматрати: 

       1. Предлог одлуке о промени Статута општине Мали Зворник, (преузмите предлог Одлуке)

       2. Предлог одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, (преузмите предлог Одлуке)

       3. Предлог одлуке о ослобађању плаћања пореза за пољопривредно и шумско земљиште за 2014. и 2015. годину, (преузмите предлог Одлуке)

       4. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији општине Мали Зворник, (преузмите предлог Одлуке)

       5. Предлог одлуке о накнади услуге обиласка ,,Подземног града Карађорђевића“ у Малом Зворнику, обиласка Хидроелектране ,,Зворник“ и пружању услуге вожње сплавом-катамараном по Зворничком језеру.  (преузмите предлог Одлуке)

       Наведени акти могу се видети на огласној табли општине Мали Зворник и на општинском сајту www.malizvornik.rs

 

                                                                   ПРЕДСЕДНИК
                                                        ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

                                                    Зоран Јевтић, дипл.инж. руд.с.р.