Мали Зворник, 22.08.2018. године

Општина Мали Зворник и Министарство заштите животне средине, а на захтев „Станковић-Гранит“ д.о.о. Мали Зворник, организује Јавну расправу и презентацију Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације гранодиорита као ТГК из лежишта „Равнаја“, Радаљ на катастарским парцелама број 2365/2, 2366/2, 2367/1, 2369/2, 2377/1 КО Радаљ. 

Јавна расправа ће се одржати дана 21.09.2018. године са почетком у 11:30 часова у просторијама Општинске управе Мали Зворник. 

Увид у поднети захтев, односно у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, можете извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428 сваког радног дана од 11-14 часова, на веб сајту Министарства http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/, као и у просторијама општинске управе Мали Зворник.

Обавештење>>>