Општина Мали Зворник
Бр:  06-110
Датум: 30.01.2014.године

  

ПОЗИВ
за учешће на јавној расправи

 „ИЗВЈЕШТАЈ О СТАЊУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА И ПРИТИСАКА“ ЗА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК И МАЛИ ЗВОРНИК

 оквиру израде

СТУДИЈЕ О ОДРЖИВОМ КОРИШТЕЊУ И ЗАШТИТИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ СРБИЈА – БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

 

Поштовани, 

Позивамо вас на јавну расправу „Извјештај о стању природних ресурса и притисака“ за општине Зворник и Мали Зворник, која ће бити организована у оквиру израде „Студија о одрживом кориштењу и заштити природних ресурса у прекограничном подручју Србија – Босна и Херцеговина“. Јавна расправа ће се одржати 06.02.2014.г. у Великој сали Општине Зворник, са почетком у 11.00 сати.

Циљ јавне расправе јесте представљање Извјештаја и дискусија о резултатима оцјене стања животне средине у ове двије општине. Својим учешћем пружити ћете допринос изради овог планског документа. Молимо Вас да своје учешће потврдите попуњавањем и доставом пријавног обрасца најкасније до 04.02.2014. Програм рада и пријавни образац се налазе у прилогу.

Израда Студије о одрживом кориштењу и заштити природних ресурса у прекограничном подручју Србија-БиХ проводи се у оквиру пројекта “Мудро кориштење заједничких природних ресурса – пут ка одрживости прекограничног региона Србија/БиХ” којег финансира Европска унија кроз  Инструмент за претприступну помоћ (ИПА) из Програма прекограничне сарадње  Србија-Босна и Херцеговина, а проводе Унија еколога (УНЕЦО) из Београда и Центар за околишно одрживи развој (ЦООР) из Сарајева.

 

Контакт особа за детаљније информације:

Борис Катић, администратор Радне групе за израду Студије Општине Мали Зворник

Тел/фаx: 015/471-211

Е-маил: administrator@malizvornik.rs

 

С поштовањем,                                                                                                              

                                                                                                                                             Начелник ОУ   

                                                                                                                                          Илија Јездић, с.р.

Образац за пријаву, дневни ред и позив>>>

Студија >>>