Povodom neistina iznetih za Skupštinskom govornicom, na 6. redovnoj sednici Skupštine opštine Mali Zvornik, od strane odbornika Socijalističke partije Srbije, na račun rada opštinskog rukovodstva i najnovijih uvredljivih komentara objavljenih na društvenoj mreži Fejsbuk, na profilu pod imenom Ljiljana Smiljanić, predsednik opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić, oglasio se i stavio građanima na uvid činjenice koje nedvosmisleno pokazuju da su izrečene optužbe ustvari samo tendenciozni komentari i gomila laži.

On je naveo da su objavljene informacije izvučene iz konteksta, odnosno šire diskusije koja je vođena na sednici lokalnog parlamenta, 19. februara, i to potkrepio video prilozima i isečcima govora sa sednice Skupštine, napominjući da su sve češće uvrede koje izgovaraju predstavnici opozicije na račun opštinskog rukovodstva, nazivajući ih pogrdnim imenima.

Miloš Gagić,
predstavljanje kandidata za v.d. direktora turističke organizacije opštine Mali Zvornik

Zoran Jevtić,
predsednik opštine Mali Zvornik o kandidatu za mesto v.d.direktora turističke organizacije opštine Mali Zvornik

„Odbornik SPS-a Bogdan Dukić svojim izlaganjem u vezi imenovanja vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije opštine Mali Zvorniki hteo je da se prikaže kao lokal patriota, radi prikupljanja jeftinih političkih poena, a ustvari je pokazao svoje nezadovoljsvo što SPS nije ušao u koaliciju sa Srpskom naprednom strankom i što nisu dobili mesto direktora Turističke organizacije koje su tražili“, naveo je Jevtić.

On je rekao da, prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, u Malom Zvorniku ima samo dva lica sa diplomom u oblasti turizma, ali da nijedno od njih nema neophodno radno iskustvo, te da je jedno od njih bilo favorit odbornika Dukića za mesto direktora Turističke organizacije.

Zakonski uslovi od 2020. godine nalažu da za direktora preduzeća i ustanova u javnom sektoru mogu biti imenovana isključivo lica koja imaju 4 godine radnog iskustva u struci i dve godine provedene na rukovodećim položajima.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija – Mišljenje o primeni propisa, broj 011-00-00251/2020-08 od 21.10.2020. godine, kao odgovor na Zahtev Opštine Mali Zvornik broj 06-1579/2020 od 21.08.2020. godine
„…Odredbama Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“, br. 17/2019) u članu 42., između ostalog, je propisano da: direktor turističke organizacije jedinice lokalne samouprave mora da poseduje:
1) stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
2) radno iskustvo od četiri godine, od čega najmanje dve godine na rukovodećim poslovima;
3) aktivno znanje najmanje jednog stranog jezika.
Bitno je da se napomene da se načelno pod pojmom rukovodećih poslova misli na one poslove koji u okviru određenog radnog procesa sadrže planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolisanje raspoređivanja ljudskih i finansijskih resursa, a sve u svrhu ostvarenja postavljenih ciljeva određenog procesa rada…“

Predsednik opštine u svom obraćanju na sednici Skupštine opštine pitao je odbornika Dukića, koji je imao primedbu na to što je za vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije postavljeno lice koje nije iz Malog Zvornika, da li je možda neko od 35 lica na birou rada sa stručnom spremom koju on ima mogao da bude zaposlen u preduzeću „Srbijašume“ u Loznici umesto njega, po logici zapošljavanja koju sam zastupa i propagira.

Zoran Jevtić,
predsednik opštine Mali Zvornik

Jevtić je istakao da u Malom Zvorniku nije bilo značajnijeg zapošljavanja sve do dolaska SNS-a na političku scenu i formiranja vladajuće većine u lokalnoj Skupštini na čelu sa SNS-om.

Trenutno je aktuelno zapošljavanje 100 radnika u fabrici tekstila „Maydenim“ i 35 u pogonu za proizvodnju stolarije „Bauwin decor“, što pokazuje da vladajuća većina veoma vodi računa o građanima i poboljšanju njihovog ekonomskog statusa.

„Ostaje nam nejasno zašto je govor šefa odborničke grupe SPS-a za skupštinskom govornicom završio na Fejsbuk profilu pod imenom Ljiljana Smiljanić i da li to znači da SPS stoji iza njega. Treba imati u vidu da ovaj profil već duži period iznosi razne neistine i vulgarnosti na račun predsednika države, opštinskog rukovodstva i članova vladajuće većine u Skupštini opštine, kao na primer da je direktor Turističke organizacije brat od snaje predsednika opštine. Na pomenutom profilu članove vladajuće stranke nazivaju vulgarnim imenima, pišu neistine o navodnom prisluškivanju radnika Opštinske uprave i navodnim zloupotrebama u opštini, zbog čega smo protiv vlasnika profila pokrenuli krivičnu prijavu“, zaključio je u svom obraćanju građanima opštine Mali Zvornik predsednik Zoran Jevtić.

Ljiljana Ristanović