Интерна ревизија стручно – административног система Општинске управе општине Мали Зворник обављена је у периоду од септембра до новембра 2020. године, у процесу сертификације интерног ревизора општине Мали Зворник, а нацрт извештаја субјекту ревизије представљен је на завршном састанку, 20. новембра.

Израда овог документа обављена је на основу Стратешког и Годишњег плана Интерне ревизије општине Мали Зворник, које је одобрио председник општине, као и позитивно – правне регулативе која дефинише ову област у Републици Србији.

Ревизија стручно – административног система Општинске управе општине Мали Зворник обављена је у оквиру практичне обуке за стицање сертификата „Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору“, подржане од стране пројекта РЕЛОФ2 (Реформа локалних финансија 2), који се у Републици Србији реализује под покровитељством Швајцарског скретаријата за економске послове (SECO), са којим општина Мали Зворник има изузетно квалитетну сарадњу и који је интерном ревизору пружио експертску подршку за реализацију активности у процесу сертификације.

Ревизију је обавио интерни ревизор у општини Мали Зворник, Милош Спасеновић, уз надзор овлашћеног ментора из Централне јединице за хармонизацију (ЦЈХ) Министарства финансија Републике Србије, Маје Миленковић, и подршку експерта на пројекту РЕЛОФ2, мр Његоша Павловића, у оквиру практичне обуке за интерне ревизоре у поступку сертификације.

Поводом презентације документа, Спасеновић је навео да је у раду примењена методологија из Приручника ЦЈХ Министарства финансија Републике Србије и актуелних Међународних стандарда за обављање послова интерне ревизије, који се примењују и у Републици Србији.

Завршном састанку Интерне ревизије у Малом Зворнику присуствовао је председник општине Зоран Јевтић, начелница Општинске управе Маризела Андрић, руководилац Одељења за привреду, урбанизам и инспекцијске послове субјекта ревизије Зоран Бркић, овлашћени ментор ЦЈХ Министарства финансија у процесу сертификације интерног ревизора Маја Миленковић, лидер компоненте за интерну ревизију РЕЛОФ2 пројекта Јелена Павловић и помоћник директора за развој интерне ревизије у Министарству финансија и трезора Босне и Херцеговине, у својству експерта, мр Његош Павловић, при чему су се, примењујући рад онлајн путем, због актуелне епидемијске ситуације, учеснице завршног састанка Маја Миленковић и Јелена Павловић укључиле преко Зум апликације.

Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић захвалио је представницима Министарства финансија и РЕЛОФ2 пројекта што су допринели да се процес обављања интерне ревизије у процесу сертификације интерног ревизора у општини Мали Зворник реализују успешно и квалитетно.

„Од самог почетка ових активности увидео сам бенефите и значај интерне ревизије за нашу организацију, која нам помаже да сагледамо све ризике и слабости у оквиру система, а уз то даје и адекватна решења. Циљ нам је да у наредном периоду, кроз функционисање и рад интерне ревизије, сагледамо све пословне процесе и реагујемо на све уочене ризике. Зато ћемо се свакако трудити да подржимо и ојачамо интерну ревизију“, рекао је Јевтић, додајући да је његово поверење у рад интерног ревизора засновано превасходно на резултатима који су за сада веома видљиви.

„Његово знање свакако доприноси квалитетнијем функционисању наше организације, али је, исто тако, чињеница да су моја очекивања у погледу будуће сарадње изузетно велика и да се мора задржати висок ниво посвећености интерне ревизије и у периоду који је пред нама“, рекао је председник општине Мали Зворник.

Овлашћена менторка интерног ревизора из Министарства финансија Републике Србије и експерт за област интерне ревизије ангажован на РЕЛОФ2 пројекту констатовали су да је интерни ревизор све активности спровео беспрекорно и у складу са методологијом.

Они су захвалили председнику општине Мали Зворник и начелници Општинске управе на веома квалитетној сарадњи локалне самоуправе са надлежним институцијама у овом процесу, као и са интерним ревизором, а његове препоруке оценили као квалитетне и проводиве.

У наставку процеса сертификације интерног ревизора општине Мали Зворник предстоји окончање обуке, односно полагање завршног испита од стране интерног ревизора и стицање звања „Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору“, што је процедура која зависи од динамике и организације у оквиру Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија Републике Србије.

Служба интерне ревизије општине Мали Зворник конституисана је 2018. године, иначе, први пут од оснивања ове локалне самоуправе.

Формирана је као посебна организациона јединица, која је функционално независна од области коју ревидира.

Она представља једну од три кључне компоненте оквира интерне финансијске контроле у јавном сектору и стога је дефинисана као „функционално независна и децентрализована интерна ревизија“, која врши преглед ефикасности и ефективности интерних контрола.

Интерна ревизија унапређује и штити организационе вредности, тиме што обезбеђује на ризику засновано и објективно уверавање, савет и поглед.

Љиљана Ристановић