Мере које је Штаб за ванредне ситуације у Малом Зворнику предузео у циљу побољшања водоснабдевања на подручју општине убрзо су дале очекиване резултате, оценио је командант општинског Штаба и председник општине Мали Зворник, Зоран Јевтић, наводећи да већ неколико дана нема потребе за рестрикцијама и да је ниво воде у бунарима на изворишту „Шипад“ просечан и довољан да омогући уредно снабдевање корисника.

Јевтић је подсетио да је ванредна ситуација због недостатка воде проглашена на читавој територији општине Мали Зворник 06. септембра и да се већина мера које су након тога уведене односила на организацију рада у Јавном комуналном предузећу „Дрина“.

Према његовим речима, иако је у почетку било опструкција од стране појединих руководилаца у ЈКП „Дрина“ и покушаја да се задржи постојеће стање у погледу динамике рада, у складу са одлуком општинског Штаба за ванредне ситуације, формирана су 4 стручно – оперативна тима која су константно на терену и раде на проналажењу и отклањању кварова.

Они имају обавезу да свакодневно извештавају Штаб о свом раду, пријављеним и отклоњеним кваровима и ситуацији на терену у погледу водоснабдевања.

Рад стручно – оперативних тимова прати и надзире Радни тим, на чијем челу је начелник Штаба за ванредне ситуације, Младен Перић.

По одлуци Штаба, неколико бројева телефона истакнуто је на веб сајту општине Мали Зворник и ЈКП „Дрина“ и доступно за јављање грађана и пријаву кварова на мрежи, међу којима број телефона Општинске управе Мали Зворник (015/71 95 188), Јавног комуналног предузећа „Дрина“ (015/47 15 77), начелника Штаба за ванредне ситуације, Младена Перића (069/80 46 202), шефа Службе водовода и канализације у ЈКП „Дрина“, Љиљане Радић (069/80 46 403) и комуналног инспектора, Мирослава Марковића (069/80 46 207).

Јевтић је навео да нови систем рада ЈКП „Дрина“ на терену фунционише добро и да су захваљујући доброј организацији посла, прерасподели радног времена, увођењу прековременог рада и осталих мера у складу са Закона о раду, постигнути очекивани ефекти.

Он је прокоментарисао да ЈКП „Дрина“ уобичајеним начином рада, који је примењиван дуги низ година, не би успео да се избори са ситуацијом на терену и сигурно би дошло до општег колапса у погледу снабдевања водом.

Применом модела рада које је наложио Штаб за ванредне ситуације, у кратком року постигнути су очекивани резултати и водоснабдевање је у великој мери нормализовано.

Рад на отклањању кварова у месним заједницама у којима постоје проблеми и прекиди у водоснабдевању и даље се одвија интензивно, према приоритетима.

До прекида у испоруци воде јутрос је дошло у Доњој Борини и Брасини, због искључења струје у овим месним заједницама, услед радова које су изводили радници Електропривреде Србије.

Јевтић је рекао да је пропуст то што наведени радови нису благовремено најављени, како би сви у локалној заједници били упознати да ће у поменутим селима услед радова на електричној мрежи снабдевање струјом и водом бити у прекиду.

Он је навео да ће у циљу побољшања водоснабдевања на подручју општине и у будуће посебна пажња бити посвећена раду ЈКП „Дрина“, које управља системом водоснабдевања у општини, те да ће Штаб за ванредне ситуације и локална самоуправа настојати да помогну и допринесу отклањању недостатака у предузећу и бољем функционисању.

У складу с тим, биће обезбеђена уградња одређеног броја набављених протокомера и савремених водомера, чије очитавање је могуће из просторија управне зграде ЈКП „Дрина“, без изласка на терен.

Ургентно ће бити набављена неопходна опрема за рад, као што су алати, резервни делови и остали потребни материјали, за коју се, према речима председника општине, не зна из којег разлога до сада није набављена.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић