Република Србија
Општина Мали Зворник
Комисија за преглед и оцену
поднетих захтева за суфинансирање
мера енергетске транзиције
Број: 06-589/3-12
Датум: 10.08.2021. године
Мали Зворник

             На основу члана 23. Правилника о суфинансирању мера енергетске транзиције („Службени лист општине Мали Зворник“, бр. 03/21 и 04/21), Комисија за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање мера енергетске транзиције, дана 10.08.2021. године утврђује

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ

 Утврђује се прелиминарна ранг листа привредних субјеката,  по основу Јавног позива  за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске транзиције у домаћинствима на територији општине Мали Зворник бр. 06-589/3 од 13.07.2021. године и то:

Мера 2. Замена спољних прозора и врата и других транспаретних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима на породичним стамбеним објектима:

Ред. број Назив привредног субјекта Рок важења цена – МАКСИМАЛНО 40 БОДОВА Цена кључних добара и услуга
МАКСИМАЛНО 60 БОДОВА
УКУПАН БРОЈ БОДОВА  
 
1. BAUWIN DECOR DOO-ОГРАНАК БРАСИНА 40 60.00 100.00  
2. “EXTOL“ DOO 40 32.78 72.78  
3. ЕУРО СТОЛАРИЈА ДОО 40 32.57 72.57  
4. „САЛЕПЛАСТ“ ДОО 40 30.29 70.29  
5. ГРАДЕКС ДOO 5 34.52 39.52  

 

Мера 3. Набавка и уградња котлова или етажних пећи на дрвни пелет, брикет, сечку, пиролизу дрвета за породичне стамбене објекте:

Ред. број Назив привредног субјекта Рок важења цена – МАКСИМАЛНО 40 БОДОВА Цена кључних добара и услуга
МАКСИМАЛНО 60 БОДОВА
УКУПАН БРОЈ БОДОВА  
 
 
1. VGS ENGINEERING 5 60.00 65.00  

 

Мера 4. Набавка и уградња топлотних пумпи за породичне стамбене објекте:

Ред. број Назив привредног субјекта Рок важења цена – МАКСИМАЛНО 40 БОДОВА Цена кључних добара и услуга
МАКСИМАЛНО 60 БОДОВА
УКУПАН БРОЈ БОДОВА  
 
 
1. VGS ENGINEERING 5 60.00 65.00  

 

Мера 5. Набавка и инсталација соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на породичним стамбеним објектима:

Ред. број Назив привредног субјекта Рок важења цена – МАКСИМАЛНО 40 БОДОВА Цена кључних добара и услуга
МАКСИМАЛНО 60 БОДОВА
УКУПАН БРОЈ БОДОВА  
 
 
1. VGS ENGINEERING 5 60.00 65.00  

                                                                   

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе изабраних привредних субјеката, у року од три дана од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу изабраних привредних субјеката учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Прелиминарна листа објављује се на огласној табли и званичној интернет страници општине Мали Зворник.

Председник комисије
Александра Ракић, с.р.
 

Прелиминарна ранг листа директних корисника (привредних субјеката) за спровођење мера енергетске транзиције