Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
Штаб за ванредне ситуације Мали Зворник
Број: 06-725/46-1
Дана: 06.06.2014.године
МАЛИ ЗВОРНИК

На основу члана 34. став 1.тачка 10. Закона о венредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр 111/09 и 82/11). поводом проглашене ванредне ситуације на целој територији општине Мали Зворник, Општински штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник, усвојио је следећу

ПРЕПОРУКУ

I Општиснки штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник, ПРЕПОРУЧУЈЕ Надзорном одбору ЈКП „Дрина“ Мали Зворник да због елементарне непогоде поплава и проглашења ванредне ситуације за становништво Меснох заједница Доња Борина, Радаљ, Велика Река, Цулине, Амајић и Будишић донесе одлуку о ослобађању од плаћања накнаде за услуге изношења смећа и испоручену воду за месец МАЈ 2014. године.

II Ослобађање од плаћања је помоћ становништву угроженом од поплава.

III Препоруку размотрити ОДМАХ.

                                                                             Командант ОШВС
                                                                             Драган Богићевић