На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) на седници одржаној дана 06.04.2022.године Општински штаб за ванредне ситуације донео је следећу                       

ПРЕПОРУКУ

Задужује се Општинска управа општине Мали Зворник да обави разговор са суседним општинама како би се сагледале могућности за формирање добровољног ватрогасног друштва које би било ангажовано на гашењу пожара на отвореном простору.

Препоруку објавити на званичној страници општине Мали Зворник и доставити Општинској управи општине Мали Зворник.

Командант штаба за ванредне ситуације
Зоран Јевтић, с.р.

Препорука Штаба за ВС, бр. 820-9/2