Општина Мали Зворник ослободила је грађане од плаћања накнаде за прикључење на мрежу система даљинског грејања Јавног комуналног предузећа „Дрина“ и других питања до 17. септембра текуће године, у намери да прикључак на мрежу даљинског грејања учини доступнијим суграђанима.

После остављеног рока захтеви за прикључење на мрежу даљинског грејања у току 2021. године неће бити примани.

Одлуку о томе донела је Скупштина општине Мали Зворник на 10. редовној седници 15. јула ове године.

Ослобађање плаћања накнаде односи се на стамбене и пословне просторе, који се снабдевају топлотном енергијом са заједничке подстанице, а да би остварили ово право треба да поднесу захтев за прикључење у периоду од дана ступања поменуте одлуке на снагу до 17. септембра 2021. године.

Наведени рок одређен је како би радови на прикључењу могли бити обављени пре интензивних припрема за почетак грејне сезоне и због великог обима посла који се очекује након поменутог рока, приликом пуштања у рад нове топлане и подстаница, односно преласка са директног система дистрибуције топлотне енергије на нови, индиректни систем грејања.

Власници стамбених и пословних објеката плаћаће трошкове радова и материјала за прикључење према важећем ценовнику.

Трошкови се односе на радне сате инсталатера, по цени од 500 динара по сату, и делове и материјал за извођење прикључења, мерење и регулацију потрошње.

Ослобађање од плаћања накнаде за прикључак не односи се на приватне куће и локале, који би се снабдевали топлотном енергијом преко сопствене подстанице, из разлога техничке немогућности прикључења у текућој години, тако да захтеве ових корисника ЈКП „Дрина“, које управља системом грејања у Малом Зворнику, неће примати у току 2021 године.

Председник општине, Зоран Јевтић, изјавио је да ће цена грејања у Малом Зворнику до краја године остати непромењена, а да ли ће бити појефтињења ове услуге биће познато после Нове године.

Он је истакао да ће од предстојеће грејне сезоне у примени бити режим целодневног грејања, у трајању од 24 сата дневно.

Љиљана Ристановић