У оквиру програма Националне службе за запошљавање „Моја прва плата“, прилику да се оспособи за рад у струци добило је 21 лице у општини Мали Зворник.

Запослени су ангажовани на различитим пословима у јавном и приватном сектору.

Од наведеног броја, у јавним установама и предузећима на подручју општине запослено је 15 лица, док је преосталих 6 засновало радни однос у приватним фирмама.

У Општинској управи у Малом Зворнику ангажовано је 5 радника, у Јавном комуналном предузећу „Дрина“ такође 5, у Дому здравља 4 и у Предшколској установи „Црвенкапа“ 1 лице.

На стручном усавршавању у Општинској управи запослен је порески контролор, књиговодствени референт, контиста, економиста и саветник за јавне политике.

У Дому здравља примљене су 2 медицинске сестре, економски техничар и дипломирани економиста.

У ЈКП „Дрина“ ангажована су 3 економска техничара, правни техничар и дипломирани економиста.

Радни ангажман на пословима преко програма „Моја прва плата“ трајаће 9 месеци, а запосленима ће на име зараде месечно бити исплаћивана накнада, која за лица са средњом школом износи 20.000 динара, а за запослене са високом стручном спремом 24.000 динара.

Током обављања приправничког стажа запослени ће моћи да стекну практична знања у раду и да се стручно оспособе за посао.

Љиљана Ристановић