Мали Зворник, 05.06.2020. године

Уз помоћ модерне апликације биће омогућен стални надзор водоводног система, даљинско идентификовање кварова на мрежи и спречавање губитака воде

Ради остваривања ефикасног интегрисаног управљања водоводним и канализационим системом на подручју општине Мали Зворник, локална самоуправа финансирала је припрему техничке документације за израду регистра водоводне и канализацоне мреже по улицама у општини Мали Зворник, са информацијама о стању целокупног система.

Документ садржи и анализу постојеће водоводне и канализационе мреже, на основу које ће локална самоуправа планирати неопходне реконструкције појединих делова мреже.

Модерна апликација, заснована на подацима у Географском информационом систему (ГИС), пружиће могућност сталног увида у стање водоводног система, даљинско идентификовање кварова на мрежи, што ће, уз брзо реаговање на терену, као крајњи резултат имати спречавање непотребних губитака воде.

Љиљана Ристановић