Дана 01.08.2014. године у Службеном гласнику Републике Србије бр. 81 / 2014 објављен је „Програм Фонда за развој Републике Србије за 2014. годину“ и „Програм Фонда за развој Републике Србије за репрограм кредита, финансијско реструктурирање, реорганизацију привредних субјеката и споразумно регулисање обавеза за 2014.

 

  1. Програм Фонда за развој Републике Србије за 2014. годину. Основни циљеви програма су:
  • подстицае циљева пословања правних лица и предзетника у Републици Србији;
  • подстицање запошљавања;
  • подстицање роизводње;
  • подстицање одрживог и свеобухватног развоја; 

Средства Фонда за развој по овом Програму могу се користити по одређеним приоритетима, у облику кредита / гаранција за предузетнике односно  микро,мала, средња и велика правна лица . 

        Детаљније: http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/Program2014.pdf 

       2.    Програм Фонда за развој Републике Србије за репрограм кредита, финансијско реструктурирање, реорганизацију привредних субјеката и споразумно регулисање обавеза за 2014.

                 Детаљније: http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/ProgramReprogram2014.pdf  

Контакт :  Сектор гаранција и кредита,
емаил: office@fondzarazvoj.rs 
телефон: 011 2629 786, 011 2621 856, 011 3282 193, 011 3283 735.