Презентација пројектно – техничке документације за уређење плаже у центру Малог Зворника одржана је на састанку представника општине Мали Зворник са надлежнима у Јавном предузећу „Србијаводе“ у Београду у уторак, 23. августа, у оквиру процедуре покренуте код овог предузећа за добијање неопходних сагласности за уређење наведеног простора.

Према речима председника општине, Зорана Јевтића, који је учествовао на састанку, презентација пројекта послужила је за детаљно представљање планираних радова на уређењу простора намењеног за купалиште и друге спортско рекреативне садржаје и одбрану предложених техничких решења.

Презентацију су одржали представници изабраног пројектанта, предузећа „Есте градња“ доо из Лознице.

Председник општине Мали Зворник навео је да је састанак био веома важан и користан, будући да су учесници на лицу места могли директно једни другима да постављају питања и добију неопходне одговоре и образложења ради усклађивања техничког решења са законским могућностима и добијања што квалитетнијег коначног пројекта за уређење градске плаже.

На састанку је утврђено неколико измена које је неопходно извршити у оквиру пројекта и констатовано да евентуалне додатне измене зависе од мишљења осталих надлежних институција које такође треба да дају сагласност на предложени пројекат.

У оквиру пројектно техничке документације детаљно је испланирано уређење дела приобаља реке Дрине, на деоници која се традиционално користи за такмичење риболоваца на манифестацији „Скобаљијада и Гурманијада“, у укупној у дужини од 400 метара.

У првој фази извођења радова предвиђено је сређивање 200 метара приобаља за потребе уређења плаже.

Простор ће имати одговарајући прилаз, место за боравак купача и неоходни мобилијар, тушеве, лежаљке, сунцобране и слично.

Део приобаља предвиђен за градску плажу Малозворничани већ користе за купање, сунчање, риболов и одмор поред реке.

Планским уређењем, наведени простор, осим савременог и безбеднијег купалишта, предвиђено је да добије и одговарајуће услове за остале летње спортско – рекреативне садржаје.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић