У општини Мали Зворник у току је реализација пројекта „Млади и култура спорта“, који спроводи Канцеларија за младе општине Мали Зворник, а финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.

 У оквиру пројекта, који ће трајати до 15. марта 2014. године, планиран је низ активности чији је циљ подстицање младих за активно и квалитетно провођење слободног времена, неговање здравих и безбедних стилова живота. Специфични циљ/еви пројекта су: подстицање активизма и волонтеризма код младих кроз трибине и рад на терену, подстицање младих да активно учествују у друштвеним токовима, побољшање информисања и образовања младих, уређење школских игралишта за спорт, стварање бољих услова и повећање броја младих који се баве спортом и унапређење могућности за квалитетно провођење слободног времена и развијање неформалног образовања.

Пројекат се спроводи у сарадњи са школама и у почетној фази планирано је спровођење анкете „Млади и култура спорта“, као и одржавање трибине на исту тему по свим школама. У наредниим фазама планирана је набавка потребних спортских реквизита и расподела купљених реквизита по школама.  

Вредност пројекта износи 288.680 динара, а у целости га финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.