Опис пројекта

да се изграде локални капацитети у региону Подриња за евалуацију статуса притока реке Дрине;

да се охрабри сарадња општина које деле заједничке водне ресурсе;

да се подигне ниво јавне свести о потреби ревитализације водних токова и приобаља.

Унапређено знање за потребе процене еколошког статуса водних токова – подршка у одлучивању на локалном нивоу;

Тестирана примењенљивост методе СВАП (Стреам висуал ассессмент Протоцол) у Србији;

Локална заједница ће бити активнија у заједничким акцијама за управљање речним сливовима.

Локалне власти

Јавна предузећа

Надлежни ауторитети за управљање водама

Експерти

2016-2017
Лого пројекта
Флајер 1
Постер

Донатор: Америчка Агенција за заштиту животне средине (US EPA) у оквиру пројекта CRESSIDA (Изградња капацитета локалних заједница за одрживи развој у међународним сливним подручјима река Дрине и Дрим), који сроводи Регионални центар за животну средину (РЕЦ) за Централну и Источну Европу

Мултимедија са пројекта

Фото галерије