Opis projekta

„PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“

Program „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ doprinosi poboljšanju kvaliteta života građana i građanki kroz unapređenje lokalnog upravljanja, socijalne uključenosti i zaštite životne sredine u 99 gradova i opština iz Šumadije, zapadne, istočne i južne Srbije.

Direktni korisnici podrške programa PRO su lokalne samouprave, organizacije civilnog društva i građani i građanke Srbije, naročito ranjive društvene grupe, sa fokusom na Rome, osobe sa invaliditetom, stare, omladinu i decu.

Sprovođenje je započeto u januaru 2023. godine uz podršku Vlade Švajcarske u ukupnoj vrednosti od 9 miliona evra. U naredne četiri godine program će sprovoditi Kancelarija ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa UN agencijama – UNICEF, UNFPA i UNEP.

Ključni partneri na nacionalnom nivou su Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo zaštite životne sredine.

Dobro upravljanje – Unapređenje vladavine prava, odgovornosti, transparentnosti u vršenju poverenih javnih poslova, efikasnosti i uspešnosti lokalnih samouprava u vršenju javnih dužnosti i time kvaliteta života građana i građanki.

Socijalna uključenost – Odgovorniji, integrativniji i inovativniji sistem lokalnih socijalnih mera i usluga, za unapređenje odgovora na potrebe i prioritete ranjivih grupa i poboljšanje njihovog životnog standarda.

Upravljanje životnom sredinom – Osnaživanje lokalnih samouprava da budu u potpunosti odgovorne za zaštitu životne sredine na lokalnom nivou, unapređuju politike i prakse i doprinose zdravijoj životnoj sredini za ljude i prirodu.

Direktni korisnici podrške programa PRO su lokalne samouprave, organizacije civilnog društva i građani i građanke Srbije, naročito ranjive društvene grupe, sa fokusom na Rome, osobe sa invaliditetom, stare, omladinu i decu.

U ovoj fazi projekta opština Mali Zvornik od Programa „PRO – lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ dobija obuku sa ciljem upoznavanja sa principima dobrog upravljanja i ovladavanja njihovom primenom u praksi.

Januar 2023 – Decembar 2026

Dobro upravljanje

Unapređenje vladavine prava, odgovornosti, transparentnosti u vršenju poverenih javnih poslova, efikasnosti i uspešnosti lokalnih samouprava u vršenju javnih dužnosti i time kvaliteta života građana i građanki.

Vesti sa projekta

Partnerski sprovode: