Грађани Србије гласаће 16. јануара на референдуму о Акту о промени Устава Републике Србије.

Шест кључних информација о предстојећем референдуму прочитајте у наставку.

1) Акт о промени Устава искључиво се односи на правосуђе и њиме се не мењају други делови Устава
Грађани се на референдуму изјашњавају искључиво о одредбама које се односе на правосуђе, избор судија и тужилаца. То су једине одредбе у Акту о промени Устава, док друге одредбе Устава нису предмет референдума.

2) Гарантује се сталност судијске функције
Променом Устава предвиђено је укидање првог избора судија на три године. Судијска функција је стална и траје од избора за судију док судија не наврши радни век.

3) Судије, председника Врховног суда и председнике судова бира Високи савет судства
Судије више неће бирати Народна скупштина Републике Србије, већ Високи савет судства. Ово тело чини 11 чланова: шест судија које бирају судије, четири истакнута правника које бира Народна скупштина и председник Врховног суда. Представници извршне и законодавне власти више не учествују у избору судија.

4) Организационе промене обезбеђују самосталност и одговорност јавног тужилаштва
Функцију јавног тужилаштва врше Врховни јавни тужилац, главни јавни тужиоци и јавни тужиоци. Главни јавни тужиоци вршиће функцију садашњих јавних тужилаца, а јавни тужиоци вршиће функцију садашњих заменика јавних тужилаца.

5) Главне јавне тужиоце и јавне тужиоце бира Високи савет тужилаштва
Главне јавне тужиоце и јавне тужиоце више неће бирати Народна скупштина Републике Србије, већ Високи савет тужилаштва који чини 11 чланова: пет јавних тужилаца које бирају главни јавни тужиоци и јавни тужиоци, четири истакнута правника које бира Народна скупштина, Врховни јавни тужилац и министар надлежан за правосуђе.

6) Циљ промене Устава
Циљ доношења Акта о промени Устава Републике Србије јесте да се обезбеди боља заштита права грађана, брже и ефикасније судство, већа независност и одговорност судства, већа самосталност и одговорност јавног тужилаштва, и јачање владавине права.
Грађани се на референдуму изјашњавају искључиво о одредбама које се односе на правосуђе, избор судија и тужилаца. Сви остали чланови Устава, као и преамбула, нису предмет изјашњавања и оне остају непромењене.