ОБАВЕШТЕЊЕ

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК 

Увид у бирачки списак може се извршити сваког радног дана од 07 до 15 часова, закључно са 17. мартом 2017. године до 24 часа кад се закључује бирачки списак.

Проверу да ли сте уписани у јединствени бирачки списак као и на ком бирачком месту ћете гласати на предстојећим изборима можете извршити на следеће начине: 

–  У канцеларији бр. 29 у поткровљу зграде општине

–  Путем телефона број 015/ 7-195-196 од 07-15 часова

–  Провером на порталу Министарства државне управе и локалне самоуправе http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal

– Линк за проверу можете наћи и на почетној страници интернет презентације општине Мали Зворник www.malizvornik.rs

–  После радног времена и нерадним данима путем дежурних телефона:

 062 / 889-16-37 – за издавање потврда, упис и промене у јединственом бирачком списку

 062 / 889-17-06 – за проверу уписа и бирачког места за гласање. 

                                                      Општинска управа 
                                                  општине Мали Зворник