Водоснабдевање у општини Мали Зворник, које се услед суше у последњих месец дана одвија отежано, уз ноћне рестрикције у појединим месним заједницама, локална самоуправа настоји да побољша на различите начине.

Према речима председника општине, Зорана Јевтића, у складу са закључцима донетим недавно на седници општинског Штаба за ванредне ситуације, међу првим активностима предвиђена је реконструкција цевовода до моста Краља Александра I Карађорђевића, у дужини од око 750 метара, што ће обезбедити услове за одговарајуће снабдевање корисника низводно од моста из резервоара „Шипад“ у Малом Зворнику, али и корисника у месној зједници „Центар“, у случају дефицита воде.

Он је навео да ће за потребе овог посла претходно морати да буде припремљена неопходна пројектна документација.

Упоредо са обновом цевовода до моста, општина ће започети и активности за изградњу новог базена за воду у насељу Виле у Малом Зворнику, ради повећања капацитета за водоснабдевање.

ЈКП „Дрина“ Мали Зворник задужено је да поступи по закључцима и препорукама из елабората постојећег стања на изворишту „Шипад“ у Малом Зворнику, који је урадило предузеће „Гео Инжењеринг БГП“ из Београда, односно да набави три фреквентна регулатора за унапређење рада постојеће три пумпе у резервоарима бунара „Шипад“, што такође треба да допринесе побољшању снабдевања водом током дефицита у летњем периоду.

Он је навео да ће у циљу обезбеђивања довољне количине воде, у складу са поменутим закључцима предузећа „Гео Инжењеринг БГП“, ускоро бити обављени нови истражни радови и извршено бушење новог, односно четвртог бунара у оквиру изворишта „Шипад“, новом препорученом методом, будући да се метода уз коришћење исплаке, у случају бушења постојећих бунара, изграђених 2013. године, испоставила као неадекватна и да је утицала на смањење пројектованог капацитета резервоара.

Приликом пројектовања новог бунара, у обзир ће бити узета и новонастала реалност, односно чињенице у погледу  актуелних климатских услова, ниске вредности водостаја реке Дрине у дужем временском периоду, услед високих спољних температура ваздуха, што такође није учињено приликом изграње постојећих резервоара.

Председник општине Мали Зворник рекао је и то да је од Јавног комуналног предузећа затражено да убудуће приликом отклањања кварова и замене дотрајалих делова на мрежи у оквиру система водоснабдевања уграђују искључиво нове елементе и на тај начин обезбеде одговарајућа, трајнија и квалитетнија техничка решења, чиме ће, како је истакао, допринети уштеди воде, смањити губитке на мрежи, као и трошкове радова, услед мање могућности да се исти или сличан квар у кратком року на истом месту поново појави.

Јевтић је као пример за то навео недавно обављену комплетну замену дотрајалог цевовода у засеоку Потоковићи, у месној заједници Сакар, у дужини од 50 метара, који је раније делимично више пута саниран.

 Инсистирајући на квалитету рада, општина је од Јавног комуналног предузећа „Дрина“ затражила да, по имену и презимену запослених, води евиденцију о томе који су радници били ангажовани на одређеним пословима и на тај начин успостави систем одговорности и у крајњем случају одреди санкцију за оне који не раде довољно квалитетно и одговорно.

Наводећи да подаци које има о стању потрошње на мрежи, односно о испорученој води и фактурисаним количинама, јасно показују неслагања, односно губитке који указују на нелегалну потрошњу од стране нерегистрованих корисника, Јевтић је најавио строге и честе инспекцијске контроле на терену наредних дана од стране општинске комуналне инспекције.

Он је навео да ће у сврху спречавања губитака воде услед нелегалне потрошње, ради контроле, на терену бити набављен и постављен одређен број водомера.

Јевтић је апеловао на кориснике водоснабдевања да рационално троше воду и рекао да ће инспекцијске контроле бити пооштрене и у овој области, уз санкционисање корисника који не поштују одлуку општине која се односи на рационалну потрошњу и противно њој воду користе за пуњење базена, прање аутомобила, заливање травњака и сличне потребе, при чему троше велике количине воде.

Председник општине Мали Зворник рекао је и то да очекује да ће новоизграђени водовод Доња Трешњица – Читлук ускоро бити пуштен у функцију и да ће и то допринети побољшању водоснабдевања у општини.

Он је навео да ће нови водовод бити укључен чим буду завршени радови на повезивању цевовода у Амајићу, код моста, оштећеног у последњим бујичним поплавама, приликом изливања реке Борање.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић