Председник Скупштине општине Мали Зворник, Рдаован Тадић, сазвао је за понедељак, 11. јула, редовно 17. заседање Скупштине општине Мали Зворник.

Предложени дневни ред садржи 25 тачака.

Након разматрања Извештаја о извршењу буџета општине Мали Зворник за период од 01. јануара до 30. јуна 2022. године и Извештаја о раду Општинског већа и руководства општине Мали Зворник у истом периоду, те Извештаја о раду Општинске управе Мали Зворник за 2021. годину, предвиђено је изјашњавање одборника о неколико предложених одлука и више различитих предлога решења о разрешењу чланова различитих општинских савета, комисија и школских одбора и именовању нових.

Међу предложеним одлукама је Одлука о изменама и допунама одлуке о комуналним делатностима, Одлука о изменама и допунама одлуке о остваривању права у области социјалне заштите, Одлука о измени и допуни одлуке о мрежи предшколских установа на територији општине Мали Зворник, те Одлука о економској цени услуга у предшколској установи.

На дневном реду 17. редовног заседања Скупштине општине Мали Зворник је и предлог Правилника о условима и начину коришћења и одржавања службених возила Општинске управе општине Мали Зворник.

Почетак седнице је у 10 часова.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић