На основу члана 41. Одлуке о месним заједницама општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, број 2/19 и 13/20) и члана 20. Упутства за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице на територији општине Мали Зворник на изборима расписаним за 28.11.2020 године, Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице, на седници одржаној 13.11.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ А
О УТВРЂИВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Ова решења ступају на снагу даном доношења и биће објављена у “Службеном листу  општине Мали Зворник“, на огласним таблама Месних заједница на подручју општине Мали Зворник и на званичној интернет презентацији општине Мали Зворник.