На основу члана 21. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, број 111/21) и Упутства за одређивање гласачких места у поступку спровођења републичког референдума („Службени гласник РС“, број 113/21),

Општинска изборна комисија општине Мали Зворник, на седници одржаној 08.12.2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАСАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК, ЗА ГЛАСАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ РЕФЕРЕНДУМУ, РАСПИСАНОМ ЗА 16.01.2022. ГОДИНЕ

I

За гласање на републичком референдуму, расписаном за 16.01.2022. године, одређује се 29 гласачких места на територији општине Мали Зворник, и то:

Ред.

бр.

НАЗИВ ГЛАСАЧКОГ МЕСТА АДРЕСА ГЛАСАЧКОГ МЕСТА ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА ГЛАСАЧКО МЕСТО

(насеље, улица, кућни број)

1. ОСНОВНА ШКОЛА БРАСИНА Доња Брасина
2. ДОМ КУЛТУРЕ БРАСИНА Поље Речани
3. АМБУЛАНТА БРАСИНА Баре гај
4. ОСНОВНА ШКОЛА ДОЊА БОРИНА Батар
5. ОСНОВНА ШКОЛА ДОЊА БОРИНА Лепеница
6. ОСНОВНА ШКОЛА ДОЊА БОРИНА Гучево
7. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЈОВАНОВИЋ ТИХОМИРА – ТИЛЕ РАДАЉ Жарковићи
8. ОСНОВНА ШКОЛА РАДАЉ Амбариште
9. ОСНОВНА ШКОЛА У МАЛОМ РАДАЉУ РАДАЉ Рогуља
10. ОСНОВНА ШКОЛА РАДАЉ Шевар
11. ОСНОВНА ШКОЛА У МАЛОМ РАДАЉУ РАДАЉ Липово брдо и Љескова Раван
12. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 1 РУЖИЋ ДРАГОСЛАВА МАЛИ ЗВОРНИК, ВУКА КАРАЏИЋА БР. 93 Вука Караџића 1-95а и 2-70, Јована Цвијаћа, Светозара Вучићевића Баће и Учитеља Мије и Вере 1-15
13. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 2 РУЖИЋ ДРАГОСЛАВА МАЛИ ЗВОРНИК, ВУКА КРАЏИЋА БР. 93 Борањска, Вука Караџића 97-167а, Змај Јовина, Мике Аласа, Радничка и Учитеља Мије и Вере 2-46
14. ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАРА МАЛИ ЗВОРНИК, ЦЕРСКА БР. 30 Вука Караџића 72-158, Предрага Ердељана и Церска
15. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР „MAYDENIM“ DOO МАЛИ ЗВОРНИК МАЛИ ЗВОРНИК, СВЕТОСАВСКА БР. 47 Анте Богићевића, Београдска, Војводе Бојовића, Железничка, Кружни пут, Првомајска, Сарајевска и Светосавска
16. СРЕДЊА ШКОЛА МАЛИ ЗВОРНИК, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 12 Краља Петра Првог 2-14 и Рибарска 1-3, 45 и 2-8
17. ДОМ КУЛТУРЕ МАЛИ ЗВОРНИК, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 26 Краља Петра Првог 16-34 и Рибарска 5-17 и 10-40
18. ЗГРАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ МАЛИ ЗВОРНИК, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 38 Дринска, Краља Петра Првог 36-40, Николе Тесле и Рибарска 19-27, 42/1 и 42/2
19. ДОМ КУЛТУРЕ МАЛИ ЗВОРНИК, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 26 Бучевска, Краља Петра Првог 1-19а и Милоша Гајића
20. ДОМ КУЛТУРЕ САКАР Сакар
21. ДОМ КУЛТУРЕ БУДИШИЋ Будишић
22. ОСНОВНА ШКОЛА АМАЈИЋ Амајић
23. ОСНОВНА ШКОЛА ДОЊА ТРЕШНИЦА Доња Трешница 1
24. АМБУЛАНТА ДОЊА ТРЕШНИЦА Доња Трешница 2
25. ДОМ КУЛТУРЕ ЦУЛИНЕ Цулине
26. КУЋА ЛУКИЋ МИЛАНА ЧИТЛУК Читлук
27. ОСНОВНА ШКОЛА ВЕЛИКА РЕКА Вољевци
28. ОСНОВНА ШКОЛА ВЕЛИКА РЕКА Центар
29. ДОМ КУЛТУРЕ „ПОДГАЈ“ ВЕЛИКА РЕКА Петковићи

II

Ово решење доставити Републичкој изборној комисији, ради оглашавања у „Службеним гласнику Републике Србије“.

Број: 013-13

У Малом Зворнику, 08.12.2021. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

ПРЕДСЕДНИК
Драгана Ћирковић Милошевић, с.р.