Šabac, 27.02.2020. godine

Poštovani građani Mačvanskog upravnog okruga, 

Obaveštavamo Vas da je na  inicijativu načelnika Mačvanskog upravog okruga Vladana Krasavca u  četvrtak 27. februara 2020.godine,sa početkom u 12:00 časova u Gradskoj upravi grada Šapca održan sastanak  na temu: „Aktuelna epidemiološka situacija u Mačvanskom upravnom okrugu“. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih lokalnih samouprava sa teritorije Mačvanskog upravnog okruga. Izvestilac na pomenutu temu bio je predstavnik Zavoda za javno zdravlje Šabac, Dragana Radojčić, načelnik Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. 

U  cilju blagovremene i potpune informisanosti svih građana Mačvanskog upravnog okruga, vezano za aktuelnu epidemiološku situaciju, naglašeno je da nema evidentiranih slučajeva zaraženih korona virusom na području Mačvanskog upravnog okruga. 

S tim u vezi preduzete su sve mere propisane za postupanje u ovakvim situacijama, tako da  naši građani treba da budu spokojni, jer nadležni državni organi i organi u lokalnim samoupravama postupaju u skladu sa propisanom procedurom. 

Zavod za javno zdravlje Šabac je u neprekidnom  kontaktu sa  Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Zdravstvena situacija se prati neprekidno, a svi resursi, kako materijalni, tako i ljudski su spremni za slučaj pojave korona virusa. 

Na području Mačvanskog upravnog okruga sprovode se mere propisane Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. 

Preporuka je da  se građani o epidemiološkoj situaciji informišu isključivo od kompetentnih institucija koje raspolažu sa tačnim i preciznim podacima.

Na području Mačvanskog upravnog okruga to je Zavod za javno zdravlje Šabac koji na svojoj internet stranici: www.zjz.org.rs objavljuje tačne i potpune informacije.

Na usluzi građanima je i telefon Zavoda za javno zdravlje broj:015/343-605. 

U Šapcu, 27. februara 2020. godine. 

KABINET NAČELNIKA
MAČVANSKOG UPRAVNOG OKRUGA