На седници Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник у среду, 06. априла, донети су закључци и препоруке ради спречавања настајања пожара изазваних паљењем ватре на отвореном.

У овом циљу на територији општине Мали Зворник биће ангажоване све надлежне инспекцијске службе и комуналне инспекције, како би предузеле неопходне мере.

Општинска управа општине Мали Зворник задужена је да одштампа и дистибуира у потребном броју пропагандни материјал, флајере, постере и слично, који се односе на предузимање мера у циљу спречавања настанка пожара на отвореном простору.

Повереници цивилне заштите у насељеним местима задужени су да обилазе терен и деле наведени пропагадни материјал.

Преко локалних средстава јавног информисања биће апеловано на грађане да поштују законске одредбе о забрани спаљивања траве, ниског растиња, спаљивања остатака стрних усева, спаљивања смећа на отвореном простору и спаљивања биљних остатака, као и ложење ватре у шуми и на удаљености од 200 м од руба шуме, могућим штетним последицама и казненим одредбама.

Ради сагледавања могућности за формирање добровољног ватрогасног друштва, које би дало свој допринос на плану превенције од пожара и могло да помогне у акцијама гашења пожара, Општинска управа општине Мали Зворник задужена је да обави консултације о томе са суседним општинама Љубовија и Крупањ.

Начелник Одељења за ванредне ситуације у Шапцу, Иван Спајић, рекао је да је од средине марта текуће године у Мачванском округу евидентно повећање броја пожара на отвореном простору, који се веома брзо шире и представљају реалну опасност за животе и здравље грађана и могу проузроковати велике материјалне штете и штету по животну средину.

Он је истакао да гашење пожара на отвореном простору захтева ангажовање великог броја учесника у акцији гашења и ватрогасних возила, што умањује мобилност ватрогасно спасилачких јединица и ствара велике финансијске трошкове.

Упозоривши на опасности које са собом носи паљење ватре на отвореном, посебно у близини шуме, као и на казнене одредбе предвиђене у случају непоштовања Закона о заштити од пожара, којим је забрањено спаљивање на отвореном, Спајић је апеловао на грађане да поштују прописе у овој области, спрече настанак пожара и могуће штете.

Он је подсетио на упозорења Дирекције за пољопривреду да се паљењем ватре на отвореном развијају високе температуре које уништавају живе организме на тлу који имају незаменљиву улогу у фунционисању екосистема.

Будући да је број пожара у порасту и у општини Мали Зворник, услед пољопривредних активности и чишћења окућница и њива, командант општинског Штаба за ванредне ситуације и председник општине, Зоран Јевтић, такође је апеловао на грађане да поштују закон и спрече могуће пожаре на отвореном и шумске пожаре.

Он је истакао да ће локална самоуправа учинити све што може да допринсе јачању свести становништва о штетности и опасностима које са собом носи паљење ватре на отвореном, те да су грађани у обавези да уколико примете пожар одмах обавесте надлежну ватрогасно-спасилачку службу, на број телефона 193.

У упозорењу које је издало Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, између осталог, наведено је да је, у складу са прописаним мерама заштите од пожара, забрањено ложење отворене ватре у шуми и на удаљености од 200 метара од руба шуме, изузев на одређеним и за то видно обележеним местима.

Забрањено је спаљивање остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору и спаљивање биљних остатака.

За оне који крше наведене забране законом су предвиђене високе новчане казне.

 Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара биће кажњено за прекршај физичко лице ако ложи ватру у шуми и на удаљености од 200 метара од руба шуме, као и лице које спаљује остатке стрних усева, смеће и биљне остатке на отвореном простору.

Лице које је изазвало пожар дужно је да ватрогасно – спасилачкој јединици надокнади трошкове интервенције, у складу са посебним прописом.

Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић