Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 13.07.2022. године донео је Закључак којим се задужује ЈКП „Дрина“ да уради пројекат водовода са геодетском подлогом од зграде „Старе школе“ до Старог моста у дужини од око 750м чиме се би се стекла могућност испоруке недостајуће количине воде.

Закључак 820-20/3 од 13.07.2022. године