Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 13.07.2022. године донео је Закључак којим се задужује ЈКП „Дрина“ Мали Зворник да у што краћем року обезбеди минимално 10 цистерни за воду угроженим корисницима, а ако се укаже потреба и већи број цистерни за воду.

Закључак 820-20/2 од 13.07.2022. године