Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 13.07.2022. године донео је Наредбу којом се задужује ЈКП „Дрина“ Мали Зворник да поступи по Закључку и Препоруци из елабората постојећег стања на изворишту Шипад у Малом Зворнику, који је урадио предузеће Гео Инжењеринг БГП Београд.

Наредба 820-20/10 од 13.07.2022. године