Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 13.07.2022. године донео је Закључак којим се задужује Општинска управа општине Мали Зворник да уради пројекат базена у насељу Виле уз постојећи резервоар воде.

Закључак 820-20/4 од 13.07.2022. године