На основу члана 9. става 1. Правилника о условима и критеријумима за избор корисника и поступку и начину рада Комисија за избор корисника за куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми на територији општине Мали Зворник , од 12.9. 2016. године Комисија за избор корисника за куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми на територији општине Мали Зворник (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана  12.9.2016. године, расписује: 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи на
територији општине Мали Зворник

Предмет јавног позива је решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину 2 сеоске куће и доделу пакета помоћи (у даљем тексту: Помоћ) за побољшање услова становања избеглица на територији општине Мали Зворник.

Помоћ се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом у износу до РСД 1.150.000,00 (једанмилионстотинупедесетхиљададинара) и за додатну помоћ намењену за грађевински и други материјал и/или опрему за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом у износу до РСД 180.000,00 (стотинуосамдесетхиљададинара), оба износа по породичном домаћинству Корисника.

Изабрани корисник може сопственим средствима додатно да учествује у куповини сеоске куће са окућницом у износу највише до РСД 575.000,00 (петстотинаседамдесетпетхиљада динара), преко износа од РСД 1.150.000,00 (једанмилионстотинупедесетхиљада динара).

Јавни позив