Стипендије локалне самоуправе у Малом Зворнику за школску 2022/2023 годину добило је 12 студената са подручја ове општине.

Они ће до краја текуће школске године на име студентске стипендије од општине месечно добијати 10.000 динара.

Уговори о коришћењу ових средстава са студентима потписани су у јануару текуће године.

Према речима председнице Комисије за доделу стипендија студентима, Биљане Спасеновић, на јавни конкурс општине за доделу стипендија студентима овог пута пријавило се укупно 16 студената, од којих је 12 испунило услове дефинисане конкурсом.

Право на стипендију остварило је 7 студената који су уписали једну од година основних студија у трајању од најмање четири године, за које је законом предвиђено да имају збир од 240 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова), од друге до последње или мастер академских студија, као и пет студената који су уписали једну од година основних студија за које је законом предвиђено да имају збир од 180 ЕСПБ, од друге до последње године студија.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић