Уговоре о суфинансирању побољшања енергетске ефикасности у домаћинствима на подручју општине Мали Зворник представници локалне самоуправе потписали су са корисницима субвенција у понедељак, 28. новембра.

Новчану подршку за ову намену добили су власници 53 домаћинства, за шта је из буџета општине издвојено је око 5,9 милиона динара, од предвиђених 13,5 милиона динара.

Грађани су конкурисали за субвенције и добили бесповратна средства за укупно 3 мере унапређења енергетске ефикасности кућа и станова од предвиђених 7 мера.

Највише интересовања било је за финансијску подршку за замену столарије на објектима и у оквиру доделе средстава за реализацију ове мере потпписано је 45 уговора са власницима стамбених објеката.

За финансијску подршку на име набавке и инсталирања котлова за грејање на природни гас или биомасу, пелет, брикет или дрвну сечку, захтеве је поднело 5 корисника и њима су такође одобрена тражена средства.

Новчану помоћ за набавку и уградњу грејних тела у домаћинствима моћи ће да користи 3 грађана који су конкурисали за наведену меру подршке.

Преко субвенција за унапређење енергетске ефикасности породичних кућа и станова, општина ће суфинансирати до 50 посто прихватљивих трошкова за радове и утрошене материјале, у складу са прописаним лимитом за сваку од мера подршке.

За извођење радова за унапређење енергетске ефикасности породичних кућа и станова пријавило се око 20 фирми са подручја општине, међу којима највише предузимача за послове везане за замену столарије.

Међу понуђеним мерама подршке за суфинансирање побољшања енергетске ефикасности у домаћинствима за које овог пута у оквиру јавног позива није било интересовања од стране корисника или извођача радова су: постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће, набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система и набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

За суфинансирање наведених мера подршке у 2022. години општина Мали Зворник добила је од Министарства рударства и енергетике Републике Србије 10,5 милиона динара и обезбедила исто толико новчаних средстава из сопственог буџета.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић