Комисија за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала, дана 09.12.2022.године, расписала је

Трећи јавни позив за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала на територији општине Мали Зворник  

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала може бити додељена избеглицама, које имају пребивалиште/боравиште  на  територији Општине Мали Зворник, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а којима је помоћ неопходна за побољшање услова становања.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за побољшање основних услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала, по породичном домаћинству корисника, износи до РСД 550.000,00 а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 184.000,00 по породичном домаћинству корисника.

Помоћ је наменска и додељује се за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичних домаћинстава корисника који имају пребивалиште/боравиште на територији Општине Мали Зворник, и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и  подних  облога,  столарије,  фасаде, малтерисање  и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

Јавни позив

Образац пријаве

Изјава о сагласности