У месној заједници Доња Трешница у току је изградња два шахта намењена за прикључење корисника на нови водоводни систем, као и за испирање цевовода.

Изградња шахтова одвија се у засеоку Спасеновићи и недалеко од каменолома у овом селу.

Радове изводи Јавно комунално предузеће „Дрина“ из Малог Зворника, а финансира локална самоуправа.

Председник општине, Зоран Јевтић, обишао је са сарадницима локације на којима радници ЈКП „Дрина“ изводе радове и рекао да се изградња шахтова обавља на цевоводу Доња Трешница – Амајић – Читлук – Цулине, у оквиру завршних радова на уређењу новог водоводног система, намењеног за кориснике у овим селима.

Он је реако да ће, осим поменута два шахта у Доњој Трешници, на цевоводу до Цулина бити изграђено још 5 сличних отвора, у Амајићу 2 шахте, а у Читлуку 3, у близини угоститељског објекта „Монтекарло“, у викенд насељу и у засеоку Томићи.

Упоредо са овим радовима, предвиђена је и санација и повезивање дела цевовода који се налази у близини каменолома у Доњој Трешници, оштећеног приликом последњих бујучних поплава.

 „Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић