У понедељак 06.децембра 2021.године, у Градској управи града Лознице, са почетком у 12:00 часова, одржан је радни састанак  на тему организације подршке у обезбеђењу редовног електроснабдевања на територији Мачванског управног округа, са акцентом на град Лозницу и општине Крупањ и Мали Зворник.

Домаћин састанка био је градоначелник Видоје Петровић са сарадницима. Присуствовали су Живко Бабовић, помоћник начелника Сектора за ванредне ситуације МУП-а, Зоран Јевтић, председник општине Мали Зворник, Весна Марјановић, заменик председника општине Крупањ, Иван Спајић, в.д.начелник Сектора за ванредне ситуације Мачванског управног округа  са сарадницима, представници ловачких удружења са подручја Лознице, Крупња и Малог Зворника и одговорни из  ЈП“Србијашуме“. У раду састанка учествовао је и Владан Красавац начелник Управног округа и командант Окружног штаба за ванредне ситуације.

Тема састанка је укључивање добровољних ватрогасних друштава,ловачких удружења и других структура као испомоћ и подршка редовним службама у превентивним и оперативним активностима уклањања и рашчишћавања простора око дистрибутивне мреже ради обезбеђивања поузданог и непрекидног снабдевања електричном енергијом у зимском периоду на целокупној територији локалне самоуправе.

Непосредан повод за одржавање састанка је обилазак 55 јединица локалне самоуправе током фебруара, марта и априла месеца ове године, на којима су идентификовани проблеми у вези елементарних непогода и других опасности са акцентом на зимску сезону и проблеме обезбеђивања непрекидног напајања електричном енергијом углавном удаљених и тешко приступачних терена,где су ранијих година у зимском периоду услед непогода постојали прекиди електроснабдевања.

У Мачванском управно округу, препознате су Лозница, Крупањ и Мали Зворник, као локалне самоуправе у којима су ранијих година постојали наведени проблеми.

Разговарало се о превентивном деловању и мапирању ризичних тачака, како би се избегли проблеми у напајању електичном енергијом.Обавеза дистрибуције усмерена је на расецање 56 км далековода по месним заједницама уз додастних 25 км, чиме се спречава прекид у напајању струјом, па је у ту сврху неопходно обезбедити моторне тестере.

Грађани морају бити благовремено информисани када се ради о планском искључењу у сврху расецања  далековода, посредством средстава јавног информисања.

Закључено је да се у спровођењу задатака који су у функцији редовног напајања електричном енергијом ангажују сви расположиви ресусрси локалне самоуправе, невладиног сектора, добровољна ватрогасна друштва, чланови ловачких удружења, запослени у ЈП“Србијашуме“ и представници медија.

Извор: Мачвански управни округ