Мали Зворник, 31.08.2018. године 

Пред одборницима Скупштине општине Мали Зворник до краја 2018. године наћи ће се предлози за доношење или измену више локалних планских аката, који ће бити основ будућег просторног уређења Малог Зворника. Израда нових урбанистичких докумената општине Мали Зворник, односно измена постојећих, поверена је новоформираној пројектантској кући ЈП„Инфраструктура“ из Шапца, насталој трансформацијом некадашњег Јавног предузећа „План“ Шабац.

Председник општине Зоран Јевтић састао се недавно са представницима овог предузећа ради ревидирања уговорених обавеза. Након састанка, изјавио је да је пред пројектантима израда или измена шест планских докумената општине Мали Зворник, кључних за даљи развој локалне заједнице, те да очекује да ће већина њих бити завршена до краја године.

Међу новим планским документима које би општина Мали Зворник требало да добије до краја текуће године је План генералне регулације „Дринско приобаље“, План детаљне регулације за изградњу новог пута у Великој Реци, План детаљне регулације „Радаљска Бања“ и урбанистички планови за изградњу инфраструктуре у Церској улици и фекалне канализације у насељу Сакар, док је План детаљне регулације „Стари мост“ у Малом Зворнику документ који ће у наведеном периоду бити измењен.

Према Јевтићевим речима, израда односно измена поменутих планских аката омогућиће изградњу више инфраструктурних објеката, као и уређење атрактивних локација у циљу туристичког развоја општине.

„Изменом Плана детаљне регулације „Стари мост“ биће проширен његов обухват и створени услови за уређење Подземног града Карађорђевића у туристичке сврхе и простора око цркве у стени, који, заједно са мостом краља Александра Првог Карађорђевића у непосредној близини, чине атрактивну туристичку целину у Малом Зворнику“, рекао је Јевтић, додајући да је идеја да се простор наведених локација убудуће боље прилагоди за коришћење у туристичке сврхе.

Он је навео да ће План генералне регулације „Дринско приобаље“ у Малом Зворнику бити донет у складу са препорукама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, које је наведени документ предложило за израду још пре неколико година, приликом доношења Просторног плана општине Мали Зворник.

Јевтић је истакао да ће доношење тог документа у највећој мери допринети решавању спорова у вези нелегалне градње објеката у приобаљу Зворничког језера, спречавању даљих таквих појава и будућој планској градњи у наведеној зони, у складу са стратегијом развоја туризма у општини, као и утврђивању линије допирања поплавних таласа дуж језера.

План детаљне регулације за изградњу новог пута у Великој Реци, чија израда је такође у току, омогућиће да део пута ка засеоку Вољевци, у дужини од око 200 метара, добије статус општинског пута, као и прописно уређење оближњег бујичног потока, који услед обилнијих падавина или топљења снега ствара велике проблеме становништву које ту живи.

Према његовим речима, план детаљне регулације „Радаљска Бања“ биће основ за све даље активности везане за плански развој бање Радаљ, као модерног бањског лечилишта и вредне туристичке дестинације, у којем је у плану изградња рехабилитационог центра, са пратећом инфраструктуром, уз повећање и побољшање смештајних капацитета у хотелима и приватним апартманима.

Јевтић је навео да су у припреми и два урбанистичка плана општине Мали Зворник, Урбанистички план (УП) за изградњу инфраструктуре у Церској улици и УП фекалне канализације у насељу Сакар.

Циљ израде УП за изградњу инфраструктуре у Церској улици у Малом Зворнику је изградња водоводне и канализационе мреже, са пратећим објектима комуналне инфраструктуре, што подразумева дефинисање урбанистичких услова за планирање и извођење траса, узимајући у обзир изведене трасе, на које се врши прикључење планираних деоница. 

У обухвату УП-а за изградњу инфраструктуре у Церској улици је водоводна мрежа дела насеља око Церске и Улице Предрага Ердељана, на правцу ка гробљу у Доњем Насељу, цевовод ка бунару Шипад и резервоар у оквиру комплекса православног гробља, трасирање канализационе мреже у блоку око Церске улице, прикључење на постојећи колектор у Улици Првомајској, као и повезивање укупне канализационе мреже са будућим постројењем за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), које је планирано Планом генералне регулације насеља Мали Зворник, између Церске улице и реке Дрине. 

Урбанистички пројекат за изградњу фекалне канализације у Сакару биће основ за реализацију веома вредног и значајног пројекта, за који општина Мали Зворник средства покушава да обезбеди путем програма ИПА прекограничне сарадње са Босном и Херцеговином и тиме на адекватан начин реши проблем одвођења отпадних вода у том селу, што би био модел по којем би уредила  канализациону мрежу и у осталим селима на територији општине. 

Љиљана Ристановић

 {gallery}/2018/2018-09-01_planska_dokumenta{/gallery}