У оквиру ажурирања адресног регистра, у општини Мали Зворник у току је постављање табли са називима улица и кућним бројевима.

Обележавање на терену, уз стручни надзор надлежних органа локалне самоуправе и Републичког геодетског завода, спроводе радници Издавачког предузећа „Епоха“ из Пожеге.

Уговорени крајњи рок за завршетак радова јесте 31. децембар текуће године.

Након постављања табли са називима улица и кућним бројевима, уследиће усклађивање база података службених евиденција, што је трећа и уједно последња фаза овог пројекта.

Ажурирање адресног регистра одвија се под покровитељством председнице Владе Републике Србије.

Општина Мали Зворник је међу првима у Србији спровела прву фазу пројекта, која је обухватала именовање улица, нумерисање објеката и усвајање адресног регистара од стране локалног парламента, на име чега је одлуком Владе Републике Србије добила наменски трансфер за набавку табли, у износу од 1.323.750,00 динара.

Набављено је укупно 391 табла са називом улице и 4820 табли са кућним бројевима.

Према речима председника општине Зорана Јевтића, који је данас, заједно са председником Скупштине општине Мали Зворник Радованом Тадићем, обишао радове на терену, остатак средстава за набавку и постављање таблица улица и кућних бројева, у износу од око 1,9 милиона динара, обезбеђен је из стимулативног фонда Владе Швајцарске, освојеног у оквиру пројекта „Реформа пореза на имовину“.

Он је истакао да је ажурирање адресног регистра, односно обележавање кућа на терену постављањем табли, један је од пројеката који су грађани подржали у прошлогодишњој анкети о трошењу средстава прикупљених од пореза на имовину, да буде финансиран средствима из поменутог фонда.

Наводећи да је адресни регистар један од кључних државних регистара, Јевтић је рекао да се његовим ажурирањем уводи ред и модернизује државна управа и локална самоуправа.

Председник општине је додао да је задовољан динамиком и квалитетом досадашњих радова на терену.

За вођење адресног регистра надлежан је Републички геодетски завод, а упис адреса вршен је на основу одлуке локалне самоуправе о давању назива улица.

По завршетку обележавања на терену, локалне службе и државни органи, сукцесивно ће усклађивати своје базе података са ажурираним регистром, а грађани ће имати право на бесплатну замену личних докумената, ради уписа нових адреса, односно усклађивања докумената са адресним регистром општине.

Љиљана Ристановић