Скупштина општине Мали Зворник ослободила је власнике и кориснике угоститељских објеката плаћања накнаде за коришћење јавних површина на територији општине Мали Зворник у 2021. години за обављање делатности у башти угоститељског објекта отвореног типа.

Наведена одлука донета је на седници у јулу текуће године у намери руководства општине да подржи предузетнике у условима отежаног пословања, услед епидемије заразне болести Ковид-19.

Иако на територији општине Мали Зворник у складу са овом одлуком неће бити вршена наплата накнаде за коришћење јавних површина за 2021. годину за обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта, власници односно корисници угоститељских објеката дужни су да на прописан начин упуте захтев општини Мали Зворник за коришћење јавних површина за 2021. годину.

Власници односно корисници угоститељских објеката доспеле неизмирене обавезе по основу накнаде за коришћење јавних површина за 2020. годину могу измирити у току 2021. године по поднетом захтеву за репрограм Локалној пореској администрацији Општинске управе општине Мали Зворник.

Љиљана Ристановић