За потребе израде Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Мали Зворник планирана је и анализа ставова учесника у саобраћају о безбедности саобраћаја у општини Мали Зворник.

Ставови о безбедности саобраћаја прикупљају се помоћу упитника који су или штампани или у електронском облику, али са истим бројем и врстом питања.

Одговори на упитнике су анонимни.

У оквиру анализе ставова посебно су важни ставови три основне групе учесника у саобраћају:
– немоторизованих учесника,
– возача путничких возила и
– возача мотоцикала или мопеда.

Молимо Вас да одговорите на сва питања, јер се у саобраћају поред улоге возача већина нас појављује и као путници или пешаци.

Хвала Вам за ових 10 минута које ћете посветити попуњавању упитника, а што је веома значајно да се на целовит начин сагледају проблеми у безбедности саобраћаја у општини Мали Зворник.

Линк за приступ упитнику: Анкета