На основу чл. 21. и 39. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС”, бр. 111/21 и 119/21), Републичка изборна комисија, на седници одржаној 8. јануара 2022. године, донела је

УПУТСТВО

за спровођење гласања на републичком референдуму расписаном за 16. јануар 2022. године у условима епидемије заразне болести COVID-19

Упутство можете преузети овде