Влада Србије је на седници одржаној 26. децембра 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове привредне делатности на поплављеном подручју. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

Уредба о утврђивању државног програма обнове привредне делатности на поплављеном подручју  *.pdf   *.doc

Захтев за доделу бесповратних новчаних средстава оштећеним привредним субјектима *.doc