Из фонда у буџету намењеног инвестиционом одржавању стамбених објеката општина Мали Зворник подржала је уређење 3 стамбене зграде у месној заједници Центар.

Нову фасаду добила је зграда у Улици Краља Петра I брoj 38 A.

У Рибарској улици број 5 обављени су радови на уређењу канализационог система, док је у Рибарској 40 саниран кров на стамбеној згради.

У складу са правилником, локална самоуправа финансирала је половину вредности радова, док су другу половину обезбедиле заједнице станара.

Конкурисало je 5 заједницa станара, при чему су средства за финансирање радова одобрена за 4 заједнице.

Будући да једна од њих није успела да у остављеном року обезбеди финансијско учешће за извођење радова, укупно 3 зграде у оквиру овогодишњег јавног позива оствариле су право на средства за инвестиционо одржавање зграда и склопиле уговор са општином о финансирању радова.

Укупни фонд у општинском буџету за ове намене у 2021. години износио је 1.405.416 динара.

Председник општине Мали Зворник, Зоран Јевтић, најавио је да ће ускоро бити расписан нови конкурс за уређење стамбених објекта, за преостали износ средстава од 1,5 милиона динара.

У прилогу текста су фотографије које сведоче о изгледу зграде у Улици Краља Петра I брoj 38 A пре почетка радова и након обнове фасаде.

Љиљана Ристановић