Nakon nasipanja lokalnih puteva u mesnim zajednicama Velika Reka, Culine i Čitluk, radovi na uređenju putne mreže u selima malozvorničke opštine nastavljeni su u Donjoj Trešnjici, u zaseocima Raupići, Katići, Gajići, Perići i Petrovići.

 Čim vremenski uslovi dozvole, u ovom selu uslediće nasipanje puteva u zaseocima Zverovići i Dubrave, nakon čega će slični radovi biti obavljeni i u mesnim zajednicama Budišić i Sakar.

Nasipanje puteva u selima organizuje i finansira lokalna samouprava sredstvima iz budžeta.

Lotel Media Group“ Loznica/LJ.Ristanović