Грађани Малог Зворника од данас могу да на комплетно електронски и бесплатан начин пријаве децу за упис у предшколску установу „Црвенкапа“.

Услуга “еВртић” представља електронску пријаву деце за упис у предшколске установе. Захваљујући томе, родитељи имају могућност да на лакши и бржи начин, без чекања на разним шалтерима, поднесу пријаву на националном Порталу еУправа (www.euprava.gov.rs). Уколико упис детета врше на овај начин није потребно да самостално прибављају изводе из матичне књига рођених, уверења о пребивалишту и запослењу, јер се подацима приступа аутоматски.

Услуга “еВртић” подразумева много мање обавеза за родитеље. Бројна документа која су до сада морали да прибаве, замениће један образац.

На Порталу е Управе налази се линк https://euprava.gov.rs/usluge/5849 за приступ апликацији где се врши пријава детета за изабрану предшколску установу, односно за ПУ „Црвенкапа“ Мали Зворник.

Корисничко упутство за родитеље је доступно на адреси: https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Uputstvo%20eVrtic.pdf

Предшколска установа
Предшколска установа „Црвенкапа“ Мали Зворник
Адреса:Дринска бр.7, Мали Зворник
Телефон:015/471-092, 069 5643303
Електронска адреса:crvenkapamzv@gmail.com

Подношење пријаве електронским путем

Уколико желите да Ваше дете електронским путем пријавите у предшколску установу не морате да достављате документа, јер се она аутоматски прибављају из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања.
Када родитељ, старатељ или хранитељ поднесе захтев преко Портала, предшколска установа ће доделити деловодни број захтеву и обавестити га преко Портала о даљим корацима. На Порталу можете изабрати опцију да ли ће обавештење примати на мејл или путем смс поруке.
Пријава електронским путем није могућа за родитеље који нису држављани Републике Србије.
За децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите, и др. предшколска установа је у могућности да прихвати пријаву електронским путем, али је потребно је да доставе додатну документацију на адресу електронске поште crvenkapamzv@gmail.com, којом доказује наведени статус.
Уколико родитељи нису у могућности да поднесу захтев путем електронске услуге, због неке специфичности које се односе на податке из матичне књиге рођених или радно-правног статуса родитеља, потребно је да преузму захтев на ЛИНК-у и доставе заједно са додатном документацијом на адресу електронске поште предшколске установе crvenkapamzv@gmail.com.

Спровођење наведене активности предвиђено је као активност број 13 у Плану приоритетних активности за смањење административних терета у Републици Србији 2019–2021.(„Стоп бирократији”) који је усвојила Влада Републике Србије.