Мали Зворник, 22.12.2018. године 

Одборници Скупштине општине Мали Зворник усвојили су у петак, 21. децембра, одлуку о буџету општине за 2019. годину, према којој су укупни приходи и примања у општинској каси планирани у износу од 480.000.000 динара, а расходи и издаци буџета у износу од 727.000.000 динара. У образложењу одлуке наведено је да ће буџетски дефицит од 247.000.000 динара бити покривен из пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од 220.000.000 динара и примања од продаје финансијске имовине у износу од 27.000.000 динара. 

Финансијски план општине Мали Зворник за следећу годину детаљно је представио председник општине Зоран Јевтић, наводећи да је исти утврђен у складу са важећим Законом о буџетском систему Републике Србије, на бази кретања прихода и издатака буџета у периоду јануар – септембар 2018. године и пројекције за наредну годину, те основних макроекономских показатеља утврђених Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину, као и утицаја који на остварење буџета имају измене законских прописа. 

Образлажући нацрт буџета, Јевтић је рекао да пренети суфицит, од 220.000.000 динара, представља пренете обавезе по раније склопљеним уговорима, односно по планираним или започетим пројектима, који треба да допринесу даљем привредном развоју општине, кроз веће запошљавање, побољшање укупне инфраструтуре и развој туризма у општини. 

Он је истакао да највећи део тог износа чине трансфери добијени од Републике Србије, чак 137.700.000 динара, те да су они резултат изузетно добре конекције и сарадње локалне и републичке власти, изразивши и овом приликом захвалност свим републичким органима, од председника државе и премијерке владе, до ресорних министарстава, на подршци коју пружају општини Мали Зворник и њеним грађанима. 

Председник општине овом приликом појединачно је навео већину планираних улагања у 2019. години, истичући као најзначајније наставак реконструкције и изградње објеката у индустријској зони, за потребе покретања погона за производњу текстила, у којем инвеститор из Турске, компанија “Мyденим текстил” на пролеће намерава да запосли 300, а до 2020. године још 200 радника са подручја општине. 

Он је рекао да у идућој години општина неће давати субвенције за запошљавање радника послодавцима, јер улаже у уређење простора будуће фабрике текстила и стварање услова за веће запошљавање радника, али да ће на смањењу незапослености радити кроз остале мере предвиђене акционим планом у овој области, подржавајући самозапошљавање грађана и одрађивање приправничког стажа. 

Међу важним улагањима у наредној години Јевтић је навео и капиталне пројекте у области комуналне инфраструктуре, наставак радова на побољшању водоснабдевања у селима, изградњу постројења за прераду отпадних вода (ППОВ) у Доњем Насељу и Сакару, као и на простору индустријске зоне. 

Он је рекао да ће општина у идућој години, осим у запошљавање и инфраструктуру, улагати и у све остале области значајне за функционисање и развој локалне заједнице, једнако или више у односу на текућу годину. 

Наводећи план финансирања по секторима, Јевтић је као посебно значајну ставку издвојио улагање у развој туризма, на име чега је за наредну годину опредељено 44.200.000 динара. 

Он је подсетио одборнике да већи део тог износа, око 32 милиона динара, чине средства добијена од Републике Србије, на име адаптације културно – историјског комплекса “Подземни град Карађорђевића”, саопштавајући да су радови на објекту недавно почели и да се одвијају према плану. 

Јевтић је истакао да ће општина у уређење објекта уложити 5.000.000 динара сопствених средстава и додао да очекује да ће, када буде завршен и стављен у функцију, значајно допринети побољшању туристичке понуде и даљем развоју туризма у општини. 

 Према његовим речима, у истом циљу, буџетом је обезбеђено и финансирање традиционалних туристичких манифестација, као и учешће општине на Међународном сајму туризма у Београду, које је 2019. године предвиђено заједнички са градом Лозница и општинама Крупањ и Љубовија. 

Јевтић је рекао и то да ће локална управа у наредној години, између осталог, наставити да подржава и рад удружења грађана, спортских и других организација, као и све програме за које се испоставило да су ефикасни и да су наишли на добар пријем код грађана, укључујући субвенције у пољопривреди, финансирање покушаја вантелесне оплодње за парове без деце, набавку ауто седишта за безбедније учешће деце у саобраћају, долазак лекара специјалиста једном или више пута недељно у Дом здравља и друге сличне активности и пројекте, који доприносе стварању хуманијих и квалитетнијих услова живота за суграђане. 

На 21. редовној седници Скупштине општине Мали Зворник, која је уједно била последње заседање локалног парламента у текућој години, одборници су размотрили и подржали укупно 21 тачку дневног реда, међу којима се, поред буџета за наредну годину, нашао низ других значајних одлука, као што је одлука о оснивању слободне зоне у Малом Зворнику и привредног друштва за управљање слободном зоном, доношење новог статута општине Мали Зворник, те извештај о извршењу општинског буџета за текућу годину, у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2018. године. 

Љиљана Ристановић