Одборници Скупштине општине Мали Зворник на 20. редовној седници у уторак, 20. децембра, усвојили су предлог Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2023. годину, према којој су приходи и примања буџета у наредној години планирани у износу од 612.445.000 динара, а расходи и издаци буџета у износу од 673.445.000 динара.

Одлуку је претходно образложио председник општине, Зоран Јевтић, наводећи да ће буџетски дефицит у износу од 61.000.000 динара бити покривен из пренетих неутрошених средстава из претходне године, у износу од 56.000.000 динара и из примања од продаје финансијске имовине, у износу од 5.000.000 динара.

Средства текуће буџетске резерве у 2023. години планирана су у износу од 11.000.000 динара, док су средства сталне буџетске резерве предвиђена у износу од 1.000.000 динара.

Будући да Одлуком о буџету за предстојећу годину није обухваћено планирано повећање плата у јавном сектору, које је најавила Влада Републике Србије, као ни улагање у наставак реконструкције Подземног града Карађорђевића, председник општине Мали Зворник рекао је да ускоро предстоји ребаланс буџета.

Нови приходи планирани су од продаје имовине коју општина не користи, због чега намерава да је понуди на тржишту.

Говорећи о привреди на локалном нивоу, без које, како је навео, нема напретка и развоја општине, Јевтић је рекао да фабрика за производњу ПВЦ столарије из Брасине намерава да прошири производњу и запосли још 50 радника.

Нова запошљавања Јевтић очекује и у предузећу „Равнаја“ у Малом Зворнику, која намерава да покрене производњу филера и ангажује 20 радника.

Осим тога, он је навео да постоји интересовање фирме из Египта да у Малом Зворнику покрене производњу фурнира и у старту запосли око 30 људи, а у наредне 2 године до 100 радника.

Јевтић је рекао да се нада да ће фабрика текстила у Доњем Насељу, која запошљава око 150 радника, превазићи потешкоће које тренутно има у пословању и наставити да запошљава.

Он је закључио да је различитим мерама локалне самоуправе број незапослених на евиденцији рада код Националне службе за запошљавање знатно смањен у односу на ранији период, односно сведен са 3000 на око 1000 незапослених.

Образлажући предлог одлуке о буџету за 2023. годину, председник општине Мали Зворник говорио је, између осталог, и о раду Јавног комуналног предузећа „Дрина“ и закључио да су евидентне одређене позитивне промене у функционисању овог предузећа, али да још увек није задовољан његовим учинком и радном дисциплином у предузећу, истакавши да се неопходне промене у начину пословања одвијају веома тешко и споро.

Наводећи да локална самоуправа чини све да подржи рад ЈКП „Дрина“, Јевтић је најавио да би за неколико дана требало да стигне нови камион за отпушавање канализације, купљен уз подршку Републике Србије.

Према његовим речима, ЈКП-у је до краја године предвиђена и испорука амфибије коју је локална самоуправа набавила за потребе уређења приобаља.

Јевтић је рекао да ће општина ускоро организовати презентацију возила које је набавила за ЈКП „Дрина“, настојећи да запосленима у овом предузећу обезбеди одговарајуће услове за рад.

Он је најавио да би водовод у месној заједници Цулине до краја текуће године требало да буде прикључен на новоизграђени водоводни систем у Доњој Трешници.

Председник општине је одборнике детаљно информисао и о недавној посети министарке здравља, Проф. Др Данице Грујичић, овој општини, рекавши да ниједан министар до сада није био у тако детаљној посети и да је Грујичић у обиласку Дома здравља и подручних амбуланти провела око 6 сати.

Јевтић је упознао одборнике са детаљима одлуке коју је предочио министарки и њеним сарадницима, у вези намере локалне самоуправе да подржи запослење неопходног лекарског кадра, обезбеђивањем стамбеног простора и веће зараде за лекаре опште праксе и специјалисте који одлуче да дођу и раде у малозворничком Дому здравља.

Он је рекао да је Грујичић, између осталог, на лични захтев обишла Радаљску бању и Радаљско језеро, те затражила да општина достави министарству документацију коју поседује о карактеристикама воде у Радаљској бањи, ради утврђивања потребних додатних анализа у циљу будуће афирмације бање као лечилилишта и развоја здравственог туризма у општини.

Одборници Скупштине општине на седници у уторак подржали су и предлог Кадровског плана за Општинску управу и посебне организационе јединице Општине Мали Зворник за 2023. годину, који је образложила начелница Општинске управе, Маризела Андрић.

Предлог Одлуке о усвајању Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Мали Зворник са акционим планом за период од 2021. до 2025. године усвојен је уз образложење да је сврха доношења овог документа упознавање са постојећим стањем безбедности саобраћаја, стањем инфраструктуре, упознавање са ставовима и понашањем учесника у саобраћају, приказ стања безбедности саобраћаја којем тежи општина Мали Зворник и дефинисање смерница којима ће локална самоуправа најбрже и најлакше доћи од постојећег до жељеног стања безбедности саобраћаја.

Стратегију је образложио Жељко Ранковић, представник фирме „Модел 5“, из Београда, која је припремила документ.

Он је овом приликом, између осталог, реако да је за похвалу настојање општине да допринесе безбеднијем учешћу деце у саобраћају кроз набавку и бесплатну поделу аутоседишта за децу, коју примењује већ неколико година.

У наставку заседања, усвојени су и остали предлози у оквиру дневног реда, међу којима предлог Одлуке о изради друге измене Просторног плана општине Мали Зворник; Предлог Одлуке да се не израђује Стратешка процена утицаја на животну средину за другу измену и допуну Просторног плана општине Мали Зворник; Предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду општинског Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник за 2022. годину; Предлог Закључка о усвајању годишњег Плана рада општинског Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник за 2023. годину.

Размотрен је и усвојен и Програм пословања Јавног комуналног предузећа (ЈКП) „Дрина” Мали Зворник за 2023. годину, као и Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа (ЈКП) „Дрина” Мали Зворник о усвајању Посебног програма коришћења средстава и субвенција из буџета Општине Мали Зворник за 2023. годину, Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа (ЈКП) „Дрина” Мали Зворник о измени и допуни Програма пословања ЈКП „Дрина” за 2022. годину и тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник, за период од 1. јануара до 30. септембра 2022. године.

Одборници су подржали и предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима; Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о водоводу и канализацији; Предлог Одлуке о додели текуће субвенције ЈКП „Дрина” Мали Зворник; Предлог Решења о висини родитељског додатка; Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о економској цени услуга у предшколској установи; Предлог Одлуке о покретању поступка за утврђивање јавног интереса за непотпуну експропријацију и административни пренос непокретности у катастарској општини (КО) Сакар.

Образложено је да се поступак покреће ради изградње фекалне канализације у насељу Сакар на територији општине Мали Зворник, а у оквиру државног пројекта „Чиста Србија”.

Међу усвојеним предлозима је и Програм отуђења, прибављања и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Мали Зворник за 2023. годину, којим су обухваћене и наведене парцеле које су предвиђене за отуђење, прибављање и издавање у закуп, као и начин спровођења поступка отуђења, прибављања и давања у закуп грађевинског земљишта.

На 20. редовној седници Скупштине општине Мали Зворник усвојен је и Извештај стручне комисије за праћење реализације мера енергетске транзиције о реализованим активностима програма за енергетску санацију породичних кућа на територији општине Мали Зворник за 2021/2022. годину, као и предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по Јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности; Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова.

Подршку одборника добио је и предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених лица у органима општине Мали Зворник.

На седници је усвојен и предлог Решења о измени и допуни решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник; Предлог Решења о измени и допуни Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Мали Зворник; Предлог Решења о образовању Комисијe за обраду и контролу захтева поднетих по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мали Зворник; Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе „Браћа Рибар” Доња Борина; Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Браћа Рибар” Доња Борина; Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић” Мали Зворник; Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић” Мали Зворник и Предлог Решења о именовању члана Надзорног одбора Туристичке организације општине Мали Зворник.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић

Фото: Мали Зворник Инфо