Редовна 21. седница Скупштине општине Мали Зворник одржана је у понедељак, 27. фебруара, а на дневном реду заседања нашло се 20 тачака.

На седници је, између осталог, донета Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2023. годину, према којој су приходи и примања у општинској каси за текућу годину и пренета неутрошена средства из предходних година планирана у износу од 709.700.000 динара и увећани су за 36.255.000 динарa у односу на предходни план.

Образлажући одлуку о ребалансу буџета, председник општине Мали Зворник, Зоран Јевтић, објаснио је да се буџет општине за 2023. годину састоји од прихода и примања у износу од 650.900.000 динара и расхода и издатака у износу од 709.700.000 динара, те да ће буџетски дефицит, у износу од 58.800.000 динара, бити покривен из пренетих неутрошених средстава из претходне године, у износу од 40.800.000 динара и примања од продаје финансијске имовине, у износу од 18.000.000 динара.

Он је навео да се први овогодишњи ребаланс буџета у највећој тиче извршених корекција масе средстава за плате директних и индиректних корисника, које су извршене на основу закључка Владе Републике Србије о повећању основице за исплату зарада.

Јевтић је рекао да већи део прихода у буџету чине средства које општина добија од Републике Србије и да без подршке државе не би била могућа релизација већине пројеката, те да ће општина наставити да конкурише за подршку код различитих министарстава, као и код иностраних донатора, настојећи да из сопствених извора обезбеди финансијско учешће у пројектима, које, како је навео, није занемарљиво и обично износи 10-15 посто од укупне вредности пројекта.

Он је навео да значајан удео у буџету чине и средства које локална самуорава убира од хидроелектране „Зворник“, по основу различитих накнада, те да је иницирала измену Закона о накнадама, како би осигурала ове приходе убудуће, напомињући да би могуће укидање поменутих накнада могло озбиљно да угрози финансијско фукционисање општине.

Јевтић је информисао одборнике и о важним улагањима у локалној заједници, истакавши да је у области рада на унапређењу локалне туристичке понуде, актуелна набавка експоната за опремање Подземног града Карађорђевића, за шта је од Републике Србије добијено око 6.200.000 динара, те да је у наредној фази радова предвиђено уређење капеле у склопу ове знаменитости.

Он је навео да је општина такође обезбедила финансијска средства за наставак истраживања на археолошком локалитету „Орловине“, који ће, како је рекао, уследити чим временски услови дозволе, додајући да је предвиђено и уређење овог локалитета у туристичке сврхе, које укључује изградњу инфо – пулта за посетиоце у центру Малог Зворника, уређење прилаза и видиковаца и постављање одговарајуће туристичке сигнализације, те да је ради обезбеђивања средства неопходних за извођење радова конкурисала преко програма ЕУ ПРО ПЛУС, који подржава пројекте у области изградње пословне инфраструктуре.

Председник је истакао да је општина Мали Зворник протекле седмице учествовала на 44. Међународном сајму туризма у Београду и да је на престижној манифестацији остварила веома запажену и успешну промоцију, презентујући поменуте историјске знаменитости и осталу богату туристичку понуду општине.

Јевтић је рекао да општина, у циљу даљег унапређења и развоја туризма, настоји да уреди и плажу у центру Малог Зворника, те да ће за средства неопходна за радове конкурисати код Министарства привреде Републике Србије, које подржава улагање у пословну туристичку инфраструктуру.

Он је истакао да ће локална и даље пратити домаће и стране конкурсе и учествовати на њима, како би обезбедила што више инвестиција на територији општине, наводећи да у великој мери и убудуће рачуна на подршку Владе Швајцарске и њених организација, са којима је остварила изузетну сарадњу и бројне резултате на различитим пројектима.

Говорећи о ребалансу буџета, председник Јевтић рекао је да је овом одлуком, између осталог, планирано издвајање од 1.200.000 динара за решавање стамбеног питања дефицитарног лекарског кадра у Дому здравља у Малом Зворнику и да ће локална самоуправа, ако буде потребно, урадити нови ребаланс буџета и издвојити још толико средстава, настојећи да реши проблем недостатка доктора у овој установи.

У свом излагању, дотакао се и подршке коју општина намерава да пружи деци ометеној у развоју, кроз обезбеђивање личног пратиоца и асистента, као и старијим лицима и особама са инвалидитетом, кроз ангажовање геронтодомаћица, рекавши да ће локална самоуправа настојати да обезбеди што више средстава за ове намене, како би услугама могао да буде обухваћен већи број корисника.

На питање одборника опозиције, о томе шта локална самоуправа предузима по питању побољшања водоснабдевања у Радаљу председник Јевтић је одговорио да је планска документација за изградњу водовода у 1. и 2. висинској зони у овом селу урађена и да је у току израда планске документације за решавање питања водоснабдевања у 3. висинској зони у Радаљу, те да ће ускоро бити комплетна и усвојена од стране локалног парламента, а да након тога преостаје да општина пронађе финансијска средства за извођење радова.

Подсетивши да је општина Мали Зворник укључена у пројекат „Чиста Србија“ вредан око 23 милиона евра и да је на територији општине предвиђена изградња канализационе мреже и 11 постројења за пречишћавање отпадних вода, он је навео да ће општина финансирати израду целокупне планске документације за потребе реализације овог пројекта.

Јевтић је рекао да је међу приоритетима у раду локалне самоуправе и оживљавање Радаљске бање, као и обнова регионалног пута ка Крупњу, чији значај ће се, када буде завршен и стављен у употребу, између осталог, осим у погледу туризма, огледати и у значајном скраћењу пута и смањењу трошкова при одвожењу смећа на регионалну депонију у Уб.

Извештај о раду Општинског већа и руководства општине Мали Зворник за период од 01. јула до 31. децембра 2022. године, који су одборници усвојили у наставку заседања локалног парламента, образложио је такође председник општине, Зоран Јевтић, наводећи да је у извештајном периоду урађено много и да има чиме да се похвали.

Као један од најзначајнијих резултата, председник је навео изградњу моста на реци Борањи у Доњој Трешњици, вредан више од 45.000.000 динара, чиме је трајно и квалитетно, у складу са најсавременијим стандардима, решено питање премошћавања реке, будући да је на овом месту, у случају великих киша и изливања водотока, често долазило до оштећења прелаза и прекида у саобраћају.

Наводећи да су у протеклој години у више наврата набављана и дељена аутоседишта за децу, он је констатовао да је општина, откако је увела ову праксу, бесплатно поделила грађанима више од 500 ових система за заштиту најмлађих у саобраћају.

Локална самоуправа у овом периоду обезбедила је и поделила и бесплатне књиге за ученике првог разреда основних школа на подручју општине.

Набављен је и уграђен видео надзор на дечјим игралиштима, који треба да допринесе очувању терена намењених за игру најмлађих.

Међу важним резултатима оствареним у другој половини прошле године, Јевтић је навео и потписивање уговора о куповини минибуса за превоз становништва на селу, коју је омогућило Министарство за бригу о селу, те да ће минибус бити коришћен и у туристичке сврхе, као и за потребе спортиста за одлазак на такмичења.

Као веома важне набавке, он је навео и куповину камиона за чишћење улица, који је намењен за унапређење рада ЈКП „Дрина“ на плану одржавања хигијене јавних површина, куповину камиона за свакодневне потребе и амфибије за чишћење површине Зворничког језера.

Према његовим речима, у наведеном периоду успешно је реализована спортско-туристичка манифестација, под слоганом „Дрина је смисао живота“, 25. риболовно такмичење Сомовијада, регата на Зворничком језеру, концерти познатих музичких уметника, што је довело бројне посетиоце у општину Мали Зворник и утицало на повећање броја ноћења у угоститељским објектима.

Он је оценио да је промоцији општине, као атрактивне туристичке дестинације, у великој мери допринела и стална промоција у медијима и додао да се све више домаћинстава на подручју Малог Зворника бави туризмом, о чему сведочи увећан број категорисаних смештаја, али да и даље постоје они који раде у такозвваној сивој зони, односно они који нису регистровани и не плаћају боравишну таксу, те да ће, ради таквих појава, у наредном периоду надлежне инспекцијске службе вршити појачану контролу на терену.

Председник је подсетио одборнике да је у септембру успешно обележен Дан општине и додељена јавна признања заслужним грађанима, те да је догађају, поред многих важних званица, присуствовала изасланица председника Александар Вучића, Верица Лазић.

Као значајан резултат рада остварен у другој половини прошле године он је навео припрему и усвајање Правилника о обрачуну и плаћању заједничке потрошње топлотне енергије у стамбеним зградама, који је омогућио праведнију расподелу трошкова за грејање заједничких просторија.

Председник општине Мали Зворник рекао је овом приликом да је протекле јесени веома много труда уложено и у решавање проблема водоснабдевања, отклањање кварова и смањење губитака воде на мрежи, као и осталих потешкоћа у функцонисању ЈКП „Дрина“, оценивши да су захваљујући томе направљени одређени позитивни помаци у раду овог колектива, али да то још увек није довољно и да ће локална самоуправа учинити све да у потпуности опорави ово предузеће и учини га ефикаснијим.

Према његовим речима, у оквиру спровођења мера за унапређење енергетске ефикасности стамбених објеката, потписани су уговори са око 50 корисника субвенција за ове намене, а око 60 захтева за овај вид подршке пристигло је у текућој години, у оквиру најновијег конкурса.

У склопу мера подршке развоју пољопривреде, додељене су субвенције за пољопривреднике, за шта је издвојено око 15.000.000 динара и уведено финансирање осигурања усева, у износу од 100 посто.

Образлажући извештај о раду Општинског већа и руководства општине Мали Зворник у другој половини 2022. године, Јевтић је подсетио одборнике и на бројне друге резултате и активности у наведеном периоду, укључујући добијање признања од организације Свис Про за напредак остварен на плану доброг управљања, у погледу доступности и коришћења е-услуга на локалном нивоу, наставак реновирања велике сале Дома културе, бригу о породици и редовну доделу принадлежности за родитеље и новорођену децу, пружање помоћи угроженој породици Аметовић из Рдаља, те организовање пријема за истакнуте спортисте.

Као посебно значајан догађај у овом периоду, издвојио је посету министарке здравља у Влади Републике Србије, Проф. др Данице Грујичић, која је крајем прошле године, ради планирања и пружања подршке државе унапређењу услова за примарну здравствену заштиту у општини Мали Зворник, посетила ову локалну самоуправу и обишла Дом здрвља и све подручне амбуланте, како би се уверила у стање у којем се налазе ове установе и сагледала њихове потребе.

У наставку седнице усвојен је Извештај о раду Црвеног крста Мали Зворник за 2022. годину и План рада ове организације за 2023. годину, који је претходно образложио секретар, Драган Николић, наводећи да је у протеклој години Општинска организација Црвеног крста у Малом Зворнику обезбедила 20.962 оброка за 81 корисника, поделила 345 пакета хране и организовала више акција добровољног давања крви.

Извештај о извршеној теренској контроли од стране Комисије за обраду и контролу захтева поднетих по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мали Зворник за 2021. годину усвојен је уз образложење председника ове комисије Драгана Крстића, који је, између осталог, рекао да је за ове намене утрошено 15.000.000 динара и да су субвенције добила укупно 84 пољопривредна газдинства, као и да је Комисија утврдила да није било ненаменског трошења новчаних средстава од стране пољопривредних газдинстава који су корисници субвенција.

На 21. редовном заседању Скупштине општине Мали Зворник усвојен је и годишњи Извештај о раду Савета за здравље општине Мали Зворник, за период од јануара 2022. године до децембра 2022. године.

Заштитник права пацијената, Славица Симеуновић, рекла је овом приликом да у протеклој години на територији општине Мали Зворник није било приговора пацијената, што значи да је ниво поштовања права пацијената на задовољавајућем нивоу.

Одборници Скупштине општине Мали Зворник размотрили су и подржали и Извештај Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник о реализацији Програма пословања, за период од 01. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године, који је образложио директор, Звонко Цвијић, рекавши, између осталог, да је предузеће у наведеном периоду остварило добит од 2.441.000 динара. Укупни приходи предузећа остварени су у износу од 150.056.000 динара, а расходи у износу од 147.615.000 динара. Он је овом приликом захвалио локалној самоуправи на набавци камиона и опреме, којом су унапређени услови за рад предузећа.

Усвојене су и предложене Одлуке о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности у катастарским општинама Доња Борина, Доња Трешњица, Радаљ, Мали Зворник, Будишић и Велика Река, а разлоге за доношење поменутих одлука претходно је побразложила Милица Живановић, шефица Одсека Општинске управе за управљање имовином, наводећи да је повод за доношење поменутих одлука у катастарским општинама Доња Борина, Доња Трешњица, Будишић и Велика Река потреба за решавањем имовинских односа ради регулације речних корита, док је у катастарским општинама Радаљ и Мали Зворник повод доношења поменутих одлука решавање имовинских односа за изградњу канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода, у складу са Планом детаљне регулације за изградњу канализационе мреже од Новог моста до моста на реци Радаљ, у катастарској општини Мали Зворник.

На 21. редовној седници Скупштине општине Мали Зворник одборници су такође усвојили Предлог Одлуке о образовању Комисије за стамбена питања, Предлог Одлуке о оснивању Савета за родну равноправност, Предлог Решења о образовању Комисије за родну равноправност, Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Милош Гајић” Амајић, Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Милош Гајић” у Амајићу, као и Предлог Решења о давању претходне сагласности за расписивање јавног конкурса за именовање директора Библиотеке „17. септембар”.     

 „Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић

Фото: Мали Зворник Инфо