Одборници Скупштине општине Мали Зворник на редовној 22. седници локалног парламента одржаној у петак, 7. априла, размотрили су и подржали 14 тачака дневног реда, међу којима неколико извештаја о раду за 2022. годину и програма рада локалних јавних установа за 2023. годину, као и различитих предлога одлука.

Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Мали Зворник за 2022. годину усвојен је након излагања општинског правобраниоца, Јелене Јовић, која је, између осталог, навела да је у извештајном периоду, од јануара до децембра 2022. године, покренуто 5 нових парничних поступака против општине Мали Зворник, од којих четири још нису окончана, а у случају једног је дошло до повлачења тужбе.

Општина Мали Зворник у 2022. години није покренула ниједан нов парнични поступак.

„У наведеном периоду, правоснажно је окончано 12 парничних поступака, при чему је 8 окончано у корист општине, а 4 у корист супротне стране. Неправоснажно су окончана 4 парнична поступка у којима је странка општина Мали Зворник, од чега 3 у корист општине и један у корист супротне стране, али су на предметне пресуде странке уложиле жалбе, па спорови још увек нису правоснажно окончани“, рекла је Јовић и додала да је у протеклој години општина покренула један извршни поступак, у вредности од око 146.000 динара, те да против општине, као извршног дужника, није покренут ниједан извршни поступак.

Општинско правобранилаштво давало је писане правне савете органима општине које заступа и у одређеним поступцима поступало као пуномоћник установа које се финансирају из буџета општине, старајући се о заштити права и интереса локалне самоуправе пред другим државним, судским и упраним органима.

Извештај о раду Библиотеке „17. септембар” Мали Зворник за 2022. годину и Програм рада ове установе за 2023. годину, који су одборници такође усвојили на редовној 22. седници, представила је директорка, Славојка Спасеновић, рекавши, између осталог, да ова установа, осим редовне библиотечке делатности, која подразумева набавку и издавање књига, реализује и бројне друге културне и образовне активности, укључујући различите манифестације под покровитељством општине Мали Зворник, као и издавачку делатност, у оквиру које је у прошлој години издато 5 књига, аутора из Малог Зворника и Зворника (РС – БиХ).

Она је навела да се ова установа финансира средствима из буџета општине Мали Зворник и Министарства културе Републике Србије, да је укупни књижни фонд библиотеке у 2022. години износио 49.596 књига, те да је за куповину нових издања у прошлој години из наведених извора добијено 330.000 динара, од чега је набављено 327 нових наслова.

Библиотека има 1528 корисника, што је, како је навела Спасеновић, значајан број, имајући у виду експанзију различитих електронских медија.

Спасеновић је, као посебно заначајан резултат у протеклој години, истакла реконструкцију сале Дома културе, у вредности од око 11.800.000 динара, у оквиру које је извршена комплетна замена дотрајалих подова и столица и кречење просторије, наводећи да су радови обављени уз финансијску подршку Министарства културе, преко конкурса „Градови у фокусу“ и општине Мали Зворник.

Она је истакла да су библиотека и сала Дома културе сада доступни и инвалидима, будући да је недавно у згради инсталиран лифт.

Говорећи о Програму рада Библиотеке „17. септембар” Мали Зворник за 2023. годину, директорка ове установе рекла је да ће бити настављен рад на модернизацији рада библиотеке у складу са важећим прописима у овој области, те да је у текућој години у плану уређење галеријског простора у холу библиотеке, као и формирање музејске збирке и излагање различитих експоната који сведоче о богатој историји Малог Зворника.

Извештај о раду Туристичке организације општине Мали Зворник за 2022. годину и План рада Туристичке организације општине Мали Зворник за 2023. годину усвојен је уз образложење вршиоца дужности директора, Марице Лукић, која је овом приликом детаљно информисала одборнике о активностима Туристичке организације у протеклој години и о свему што је предвиђено у текућој години.

Она је навела да су технички услови за рад Туристичке организације у протеклих неколико месеци значајно побољшани, те да је реализован низ активности, укључујући учешће на различитим манифестацијама и сајмовима туризма, где је промовисана туристичка понуда општине Мали Зворник.

Лукић је истакла да је у 2022. години регистровано око 2500 посета Културно – историјском комплексу „Подземни град Карађорђевића“, при чему је остарен приход од продатих улазница у износу око 612.700 динара.

Према њеним речима, проблем постојања влаге у просторијама Подземног града Карађорђевића у великој мери је саниран набавком и стављањем у функцију нових 8 исушивача.

Она је рекла да се рад Туристичке организације одвија у складу са законом и Стратегијом развоја туризма општине Мали Зворник и да је финансиран средствима из буџета локалне самоуправе, као и да се одређене активности финансирају кроз пројекте.

Лукић је навела да је Туристичка организација крајем прошле године добила сагланост Туристичке организације Србије на План и програм рада за 2023. годину и да се након тога обратила Министарству туризма и омладине ради обезбеђивања дела средстава за уређење сувенирнице у Подземном граду Карађорђевића.

Од истог министарства Туристичка организација општине Мали Зворник затражиће и средства за набавку мини бине, павиљона, сунцобрана и сличне опреме за реализацију манифестација на отвореном, као и одређених промотивних материјала који треба да допринесу промоцији руралног туризма.

Она је истакла да ће Туристичка организација општине Мали Зворник своје активности усмерити на остварење општег циља, унапређење квалитета услуга и постојећих садржаја, обједињавање туристичког производа и повећање броја посетилаца.

Посебна пажња биће посвећена даљој интензивној промоцији туристичке понуде у медијима.

Лукић је истакла да су тренутно актуелне припреме 13. манифестације „Скобаљијада и Гурманијада“, којом почиње летња туристичка сезона у Малом Зворнику, наводећи да је план Туристичке организације да обогати садржај ове манифестације и позвала одборнике да је посете 10. јуна на шеталишту поред реке Дрине.

Одборници Скупштине општине Мали Зворник усвојили су и одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа (ЈКП) „Дрина” Мали Зворник о изменама и допунама Програма пословања за 2023. годину.

Директор овог предузећа, Звонко Цвијић, рекао је да је измена Програма пословања за 2023. годину неопходна због набавке бежичног уређаја за контролу цурења воде из цеви, који ће служити за детекцију кварова на мрежи, у циљу смањења губитака воде.

Он је рекао да је набавка такозваног трагача крајње неопходна због великог броја кварова, које није лако открити без опреме, будући да је мрежа дугачка око 200 километара.

У оквиру дискусије о предлогу Одлуке о изменама и допунама Програма пословања за 2023. годину, председник општине Мали Зворник, Зоран Јевтић, рекао је да ће интерни ревизор општине Мали Зворник ускоро посетити ово предузеће и извршити контролу финансија, ради отклањања евентуалних неправилности у раду и успостављања уредног функционисања предузећа у овој области.

Подсетивши да је успостављање интерне ревизије једна од позитивних новина у раду локалне самоуправе уведених у ранијим фазама пројекта РЕЛОФ, Јевтић је обавестио одборнике да је општина Мали Зворник међу 10 локалних самоуправа у Србији које ће добити подршку Владе Швајцарске за наставак рада на унапређивању управљања локалним јавним финансијама, у оквиру пројекта РЕЛОФ 3, те да је пре неколико дана у Београду потписао уговор о томе.

Он је навео да општина у погледу надзора над радом ЈКП „Дрина“ неће чекати почетак реализације РЕЛОФ-а 3, већ да ће од ревизора затражити да одмах ступи у поменуту контролу.

Председник општине Мали Зворник рекао је овом приликом да није задовољан радом предузећа у делу везаном за водоснабдевање и да проблеми који постоје на овом плану нису видљиви споља, будући да се снабдевање одвија уредно.

Он је навео да предузеће фактурише само 300.000 кубика воде од захваћених 1.500.000 кубика и додао да и даље има много кварова и губитака воде на мрежи, те да се нада да ће уређај за детекцију кварова помоћи у решавању ових проблема.

Јевтић је истакао да општина чини све што је њеној моћи да помогне овом предузећу и постави га на здраве и чврсте темеље, набављајући све што је потребно за његов рад, те да од пословодства предузећа очекује да, сада када има обезбеђене услове, изврши неопходне промене у раду.

На 22. редовној седници Скупштине општине Мали Зворник одборници су усвојили и нацрт Одлуке о ангажовању ревизора за екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Мали Зворник за 2022. годину.

Разлоге за доношење одлуке одборницима је предочио Милан Јевтић, шеф Службе рачуноводства Општинске управе Мали Зворник, истакавши да је Законом о буџетском систему прописано да Завршни рачун буџета јединице локалне самоуправе садржи извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима, који су саставни део завршног рачуна.

Он је објаснио да ревизију врши Државна ревизорска институција, али да уз њену саглагласност, на основу одлуке скупштине локалне власти, екстерну ревизију буџета локалних власти може да обави и лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Одборници су подржали и предложену Одлуку о усвајању Локалног оперативног плана одбране од поплава за воде II реда за подручје општине Мали Зворник за 2023. годину, који је претходно образложио Драган Ракић, члан Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник, наводећи да је доношење ове одлуке регулисано Законом о водама, те да одлуку доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз прибављено мишљење јавног водопривреденог предузећа и да су испуњени потребни услови за њено доношење.

Ракић је истакао да је документ усклађен са Наредбом о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава које доноси надлежно министарство и изменама које су током године настале на локалном и ширем нивоу, те усаглашен са специфичностима које су се јавиле на терену или се могу очекивати по питању различитих ризика, укључујући појаву бујичних вода или суше.

У оквиру дискусије о овој тачки дневног реда, одговарајући на излагање одборника опозиције Милоша Милића, који је, између осталог, рекао да локална самоуправа треба да позове Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ да изврши преглед речних корита у Радаљу за које је надлежно и предузме или предложи неопходне кораке ради превенције од изливања бујичних потока, будући да је услед различитих привредних активности у близини водотокова дошло до затрпавања корита разним материјалима, односно смањења њихове пропусне моћи, што, како је рекао, представља велики ризик у случају падавина чак и средњег интензитета, председник општине Мали Зворник, Зоран Јевтић, сложио се делом са његовим мишљењем, истакавши да општина често позива поменуто предузеће због послова који су у његовој надлежности, да је много тога урађено на терену, али да је такође свестан да постоје многобројни проблеми у овој области, а један од њих је градња у зони водотокова, те да је питање разграничења и регулације речних корита врло комплексно и захтевно и да се општина овим питањем мора бавити врло темељно. 

Усвајањем предложене Одлуке о улагању покретних ствари у јавној својини општине Мали Зворник и повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник, минибус за превоз становништва на селу, вредан око 8.000.000 динара, који је општина набавила уз подршку Министарства за бригу о селу Републике Србије и амфибија намењена за чишћење површине Зворничког језера, вредна око 19.000.000 динара, коју је такође купила општина Мали Зворник, средствима из буџета, увршетени су у основни капитал Јавног комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник, које ће наведену опрему користити у свом раду.

 Предлог одлуке детаљно је образложила правница Општинске управе Мали Зворник, Милица Живановић.

Подршку одборника добио је и предлог Одлуке о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Мали Зворник за 2023. годину.

Наведену тачку дневног реда образложио је Драган Крстић, председник Комисије.

Крстић је овом приликом, као сарадник Пољопривредне саветодавне стручне службе „Пољосавет“ из Лознице, захвалио одборницима на похвалама које су изнели на рачун рада поменуте службе, која ових дана у Центру за иновације у Малом Зворнику врши увођење пољопривредних газдинстава у апликацију е – Аграр и помаже пољопривредницима да се региструју за коришћење различитих субвенција.

У наставку седнице усвојено је и Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

Редовно 22. заседање Скупштине општине Мали Зворник завршено је усвајањем предложеног Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Никола Тесла” из Велике Реке.

 „Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић

Фото: Мали Зворник Инфо