Одборници Скупштине општине Мали Зворник на седници у четвртак, 10. фебруара, усвојили су Средњорочни план развоја општине, за период од 2022. до 2024. године.

Документ у наведеном периоду предвиђа и детаљно дефинише реализацију низа различитих пројеката у циљу одрживог развоја локалне заједнице.

Средњорочни план општине Мали Зворник од 2022. до 2024. године израђен је у складу са Уредбом Владе Републике Србије о методологији за израду средњорочних планова, којом је прописана обавезна форма и садржина средњорочног плана.

То је први средњорочни план који је општина Мали Зворник израдила.

Урађен је уз подршку Пројекта „Јавне и приватне финансије за развој – обезбеђивање одрживих локалних заједница унапређивањем планирања локалног развоја у Републици Србији”, који се финансира из бесповратних средстава словачке развојне помоћи (СловакАид) и спроводи уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП), који реализује Стална конференција градова и општина (СKГО).

Израда Средњорочног плана је континуиран процес који започиње припремама одлуке о буџету за наредну годину.

Доноси се сваке године за наредне три године и усаглашава са донетим Одлукама о изменама и допунама Одлуке о буџету.

Ослања се на већ усвојени План развоја општине и Одлуку о буџету за текућу годину.

Обавеза доношења и усвајања наведеног документа произилази из Закона о планском систему којим се уређује плански систем Републике Србије, односно управљање системом јавних политика и средњорочно планирање, врсте и садржина планских докумената, које, у складу са својим надлежностима, предлажу, усвајају и спроводе сви учесници у планском систему.

Овим законом дефинисана је међусобна усклађеност планских докумената, поступак утврђивања и спровођења јавних политика и обавеза извештавања о спровођењу планских докумената, као и сходна примена обавезе спровођења анализе ефеката на прописе и на вредновање учинака тих прописа.

Скупштина општине Мали Зворник је међу првих пет лоаклних самоуправа у Србији које су у предвиђеном року у децембру 2019. године усвојиле План развоја за период од 2020 до 2027. године.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић

Фото: Мали Зворник Инфо