На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима објављујемо Одлуке о промени цена комуналних услуга.

Одлуке>>>